Financiering van duurzame energieprojecten

Financiering van duurzame energieprojecten

04 juli 2022 | 4 min. leestijd

Wereldwijd is er een structurele verschuiving van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie. De energietransitie past bij de ambitie van de Europese Unie om netto nul CO2-uitstoot te hebben in 2050 (EU Green Deal).

Door investeringen in duurzame projecten kunnen schaalbare impactinvesteringen worden gedaan. Deze worden gekenmerkt door langdurige, stabiele kasstromen en een aantrekkelijke liquiditeitspremie ten opzichte van publieke alternatieven. Reden voor ons om deze toekomstbestendige beleggingsstrategie aan te bieden.

Klimaatneutrale economie

Klimaatverandering en de energietransitie zijn bij ons belangrijke thema's. Met onze beleggingsproducten en -diensten willen wij een klimaatneutrale economie ondersteunen. Hiertoe hebben wij een aantal specifieke investeringsambities geformuleerd die bijdragen aan de ontwikkeling van capaciteit voor het opwekken vanhernieuwbare energie. De ambities maken onderdeel uit van een grotere set duurzame ambities voor 2024

Investeerbare technologieën

Wij kijken in onze ambities naar twee belangrijke technologieën voor hernieuwbare energie in Europa waar we in kunnen investeren: wind- en zonne-energie. Met name investeren in offshore wind biedt kans om deel te nemen in schaalbare investeringen en is daarom interessant. Andere nieuwe technologieën zijn batterijopslag, waterstof en drijvende offshore windprojecten. Inmiddels hebben wij al een aantal mijlpalen bereikt met investeringen in hernieuwbare infrastructuurprojecten binnen Europa, waaronder een investering in het grootste offshore windproject ter wereld in aanbouw: Dogger Bank.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CASE STUDY

Het grootste offshore windproject ter wereld: Dogger Bank

a.s.r. is een senior kredietverstrekker in het baanbrekende offshore windproject Dogger Bank. Dogger Bank omvat drie windparken van 1.200 MW die samen het grootste offshore windproject ter wereld zullen gaan vormen. De sponsors van dit project hebben een eigen vermogen van maar liefst £ 1,5 miljard toegezegd. De bouwwerkzaamheden zijn in het tweede kwartaal van 2020 gestart en de eerste bouwfase wordt naar verwachting afgerond op 1 januari 2024. Het project heeft een zeer voorspelbare inkomstenstroom dankzij het 15-jarige afname contract met een vaste prijs dat is toegekend door de Britse regering.

Lees meer over Dogger Bank

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comfort bij uw investering

Wij begrijpen dat u comfort zoekt bij uw investering in hernieuwbare energie. Wij hebben een uitgebreid netwerk van strategische relaties om de potentiële investeringsmogelijkheden te maximaliseren. Onze ervaren dealteams werken daarnaast met toonaangevende internationale projectfinancieringsbanken met internationale dekking. En a.s.r. treedt  op als mede-investeerder voor de eigen balans met een lange termijn beleggingshorizon als buy-and-hold belegger.

Onze focus ligt op investeringen in benchmark projecten met een beperkt politiek risico en/of een beperkte afhankelijkheid van off-market subsidies, waarbij er een aanzienlijke eigen vermogen bijdrage is door sponsors. Alle potentiële investeringen worden uitgebreid gescreend door ons toegewijde ESG-team. De kredietacceptatie is conservatief te noemen en gebeurt op basis van zowel kwantitatieve als kwalitatieve analyse. Voor grotere projecten stemmen wij af met ervaren bankkredietverstrekkers.

Waarom Renewable Infrastructure Debt van a.s.r.?

  • Schaalbare impactinvesteringen (waarschijnlijk SFDR 9) in spraakmakende projecten binnen Europa en mogelijk op termijn Amerika en andere OESO-lidstaten
  • Wij lanceren binnenkort het Renewable Infrastructure Debt Fund, waarbinnen third party investeerders co-investeerder zijn van a.s.r
  • Het Renewable Infrastructure Debt Fund heeft a.s.r. als mede-investeerder met het ‘eigen boek’, dit biedt ook de mogelijkheid om deel te nemen aan andere al afgesloten investeringen op de balans van a.s.r.
  • Third party investeerders kunnen de kans krijgen om bij te dragen aan de energietransitie en gelijktijdig profiteren van het track record, de expertise en marktpositie van a.s.r.
  • s.r. gaat uit van een lange termijn commitment in de sector, conservatieve kredietacceptatie en nauwkeurige screening door het toegewijde ESG-team van a.s.r.
  • Investeerders kunnen kiezen voor actieve participatie in bepaalde elementen van het fondsmanagement.

In de prospectus van het fonds dat nog opgesteld wordt, vindt u meer informatie over de duurzame doelstelling.

  • Structured investments
  • Duurzaam

Auteur

Dit is een foto van Eric Pouwels.

Eric Pouwels

Relatiebeheerder

Eric is expert op het gebied van vermogensbeheer voor pensioenfondsen

Neem contact op