Private Debt

Private Debt

Onderhandse leningen

Naast het beleggen in vastgoed en hypotheken beleggen wij al decennialang in onderhandse, private, leningen van (lagere) overheden en bedrijven. Illiquide beleggingen zijn dit. Leningen die niet beursgenoteerd zijn en daarom ook niet zomaar verkocht kunnen worden.

Een aantrekkelijke beleggingscategorie

Private debt beschouwen wij als een aantrekkelijke strategische beleggingscategorie. Dit is  vanwege de gunstige correlatie met traditionele beleggingscategorieën zoals aandelen, vastgoed, en obligaties. Wij richten ons met name op het mid-market segment. Private leningen aan middelgrote bedrijven bieden een aantrekkelijk absoluut en relatief rendement in vergelijking met publiek verhandelbare investment grade en high yield obligaties met een vergelijkbaar risicoprofiel.

Maar er zijn ook risico's

De bedrijven waar in belegd wordt zijn non-rated en de gemiddelde impliciete rating van het Fonds is BB met een limiet van 20% B-rated. Er is een beperkt renterisico, de leningen zijn voornamelijk floaters en deels amortiserende leningen met looptijden tussen de 3 en 10 jaar. Daarnaast is er geen of een beperkte liquiditeit. Faillissementen binnen ratingcategorieën BB/B zijn historisch nog vrij laag en de recovery is relatief hoog als gevolg van onderpand, zekerheden en convenanten en er is sprake van een diversificatievoordeel: er is een negatieve correlatie met wereldwijde obligaties en een beperkte correlatie met aandelen.

Het ASR Private Debt Fund I

Dit fonds biedt investeerders de mogelijkheid om institutioneel vermogen te investeren in veelbelovende ondernemingen en projecten. Het selecteren van leningen gebeurt in samenwerking met onze bancaire partners en het relatienetwerk van a.s.r.. Er is sprake van overeenkomstige belangen doordat a.s.r. mede investeert in het fonds én doordat onze partners optreden als co-financiers. Alle beleggingen doorlopen binnen a.s.r. een uitgebreide kredietbeoordeling en acceptatieproces. De ESG-criteria van a.s.r. zijn onderdeel van het acceptatieproces en opgenomen in het investeringsbeleid van het fonds. Het fonds wordt actief beheerd. Hierbij wordt niet gebruik gemaakt van een benchmark.


Lees meer: 5 vragen over Private Debt

Lees meer: mooie stap in onze Private Debt strategie

Lees de brochure Private Debt

 

Dit team kan alles vertellen over private debt

Het Alternative Fixed Income (AFI) team binnen a.s.r. is verantwoordelijk voor de beleggingen in private leningen. Om de beste leningen te selecteren uit de grote verscheidenheid van bedrijven is geduld, ervaring en deskundigheid nodig. Daarom hebben leden van ons AFI-team ieder meer dan 15 jaar ervaring. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het beheer van ruim 1 miljard euro aan leningen.

Neem contact op met Eric
Dit is een foto van Eric Pouwels.

Eric Pouwels

Relatiebeheerder

Eric is expert op het gebied van vermogensbeheer voor pensioenfondsen

Eric Pouwels