Private Debt

Onderhandse leningen

Naast het beleggen in vastgoed en hypotheken beleggen wij al decennialang in onderhandse, private, leningen van (lagere) overheden en bedrijven. Illiquide beleggingen zijn dit. Leningen die niet beursgenoteerd zijn en daarom ook niet zomaar verkocht kunnen worden.

Een aantrekkelijke beleggingscategorie

Private debt beschouwen wij als een aantrekkelijke strategische beleggingscategorie. Dit is  vanwege de gunstige correlatie met traditionele beleggingscategorieën zoals aandelen, vastgoed, en obligaties. Wij richten ons met name op het mid-market segment. Private leningen aan middelgrote bedrijven bieden een aantrekkelijk absoluut en relatief rendement in vergelijking met publiek verhandelbare investment grade en high yield obligaties met een vergelijkbaar risicoprofiel.

Het ASR Private Debt Fund I

Dit fonds biedt investeerders de mogelijkheid om institutioneel vermogen te investeren in veelbelovende ondernemingen en projecten. Het selecteren van leningen gebeurt in samenwerking met onze bancaire partners en het relatienetwerk van a.s.r.. Er is sprake van overeenkomstige belangen doordat a.s.r. mede investeert in het fonds én doordat onze partners optreden als co-financiers. Alle beleggingen doorlopen binnen a.s.r. een uitgebreide kredietbeoordeling en acceptatieproces. De ESG-criteria van a.s.r. zijn onderdeel van het acceptatieproces en opgenomen in het investeringsbeleid van het fonds.

Dit team kan alles vertellen over private debt

Het Alternative Fixed Income (AFI) team binnen a.s.r. is verantwoordelijk voor de beleggingen in private leningen. Om de beste leningen te selecteren uit de grote verscheidenheid van bedrijven is geduld, ervaring en deskundigheid nodig. Daarom hebben leden van ons AFI-team ieder meer dan 15 jaar ervaring. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het beheer van ruim 1 miljard euro aan leningen.

Neem contact op

Marc de Bruijn

Relatiebeheerder

Marc is gespecialiseerd in vermogensbeheer voor goede doelen, vermogensfondsen en stichtingen

Neem contact op met Marc