Stembeleid

Stembeleid

Stembeleid

In lijn met de Nederlandse Corporate Governance Code heeft a.s.r. vermogensbeheer een stembeleid ontwikkeld. In dit beleid staat hoe a.s.r vermogensbeheer als vermogensbeheerder (van onder andere ASR Nederland N.V.) de rol van belegger uitoefent. Klik hieronder op het stembeleid voor meer informatie over hoe a.s.r. vermogensbeheer stemt.

Stemverantwoording

We lichten in ons stemverslag toe hoe wij in onze rol als (collectief en individueel) vermogensbeheerder namens beleggers stemrechten hebben uitgeoefend en of gebruik is gemaakt van stemadviseurs. Ook wordt er een toelichting op de belangrijkste stemmingen gegeven. Hiermee sluiten wij aan bij de eisen van de herziene aandeelhoudersrichtlijn (2017/828 EU).

Lees hier de stemverantwoording.