Stembeleid

Stembeleid

In lijn met de Code Frijns heeft a.s.r. Nederland een stembeleid ontwikkeld. a.s.r. vermogensbeheer sluit bij dit beleid aan. In het stembeleid staat op basis waarvan a.s.r. Nederland onze rol als belegger uitoefent. Klik hieronder op het stembeleid voor meer informatie over hoe a.s.r. vermogensbeheer stemt.

Stemverantwoording

We lichten in ons stemverslag toe hoe wij in onze rol als (collectief en individueel) vermogensbeheerder namens beleggers stemrechten hebben uitgeoefend en of gebruik is gemaakt van stemadviseurs. Ook wordt er een toelichting op de belangrijkste stemmingen gegeven. Hiermee sluiten wij aan bij de eisen van de herziene aandeelhoudersrichtlijn (2017/828 EU).

Lees hier de stemverantwoording.