Structured investments

Structured investments

Aantrekkelijk rendement passend bij beleggingsdoelstellingen

Ook als de rente laag is kan een hoger rendement worden behaald met beperkt bijkomend risico. Dat kan door in te spelen op klantspecifieke doelstellingen met structured investments.

Maatwerk als standaard. Slim kiezen uit verschillende vastrentende instrumenten om zo een optimaal rendement te halen binnen de gestelde kaders. Vanzelfsprekend goed gespreid en samengesteld op basis van persoonlijke wensen en eisen. Waarde voegen we toe door het aanboren van niet standaard rendementsbronnen. Vaak met een lange termijn horizon. Een van de mogelijke bronnen is een liquiditeitspremie. Risico’s begrenzen we door spreiding en selectie, over landen, sectoren en debiteuren.

Daarnaast kunnen structured investments de beleggingsportefeuille verduurzamen door bij de beleggingen rekening te houden met de positieve en negatieve gevolgen voor mens en milieu zonder de beleggingsopbrengsten uit het oog te verliezen. Een voorbeeld hiervan zijn beleggingen die bijdragen aan een van de UN Sustainable Development Goals (‘SDG’s’). Ook bieden structured investments de mogelijkheid om ‘impact’ beleggingen met een passend risicoprofiel op te nemen. Impact beleggingen zijn beleggingen met de intentie om naast een financieel rendement positieve, meetbare sociale en/of ecologische impact te genereren. We kiezen voor bedrijven die met hun producten, diensten, technologie of infrastructuur een positieve bijdrage leveren aan het oplossen van een of meerdere problemen op sociaal- en milieugebied.

Zo stellen wij structured investments samen

Structured investments kennen drie aandachtsgebieden:

1. Leningen of obligaties met een garantie van een overheids- of multilaterale instelling. Dit zijn vaak beleggingen met een transparante bijdrage aan een van de UN Sustainable Development Goals (‘SDG’s’). Veel van deze beleggingen hebben een aantrekkelijke liquiditeitspremie
2. Financiering van grootschalige duurzame energieprojecten op pan-Europese schaal. De focus ligt hier grotendeels op beproefde technologieën zoals wind- en zonne-energie.
3. Gestructureerde beleggingen met een focus op een hoog rendement versus kapitaalbeslag onder Solvency II voor verzekeraars.

 

Dit team kan alles vertellen over structured investments

Ons team heeft uitgebreide ervaring en gespecialiseerde kennis. En werkt al geruime tijd in dezelfde samenstelling. Daarnaast beschikken we over een groot internationaal netwerk van partners en adviseurs. Cruciaal voor het beheer van de strategieën.

Neem contact op met Eric
Dit is een foto van Eric Pouwels.

Eric Pouwels

Relatiebeheerder

Eric is expert op het gebied van vermogensbeheer voor pensioenfondsen

Neem contact op met Eric