Over ons

Over ons

Rentmeesters van de toekomst

Wij zijn de Nederlandse vermogensbeheerders. Direct, nuchter en rechtdoorzee. We beleggen om de wereld draaiend te houden en niet om er zelf rijk van te worden. Onze oorsprong ligt in het beleggen voor a.s.r.-klanten. We beleggen zodat de verzekeraar haar werk kan doen. Zo wordt er uitgekeerd bij schade of is er maandelijks inkomen bij pensioen. En dat doen wij al sinds 1720. Zo hebben wij onze sporen verdiend. Onze aarde is uniek en dat willen we zo houden - daarom nemen we onze verantwoordelijkheid serieus. We richten onze pijlen op een toekomst waarin mens en milieu in harmonie kunnen samenleven, met aandacht voor zowel het maken van financieel rendement als bij te dragen aan een betere wereld. Dat maakt ons rentmeesters van de toekomst, omdat we geloven in het behouden van onze planeet voor de komende generaties.

Onze visie

Bij onze beleggingen staan het welzijn van mens, milieu en maatschappij centraal. We zetten ons hierbij in voor de maatschappij van vandaag en voor de generaties van de toekomst. We realiseren ons dat de keuzes die we vandaag maken een directe impact hebben op hoe de wereld er morgen uitziet. Ons duurzame beleggingsbeleid is een concrete uitwerking van deze visie. Want wij hebben de wereld geërfd en geven haar graag door. 

Onze visie

Onze aanpak

We beleggen voor klanten zoals we voor onszelf beleggen. Onze aandacht gaat niet uit naar bitcoins, commodities en day trading. Wellicht lopen we zo wat kortetermijnrendement, dat mogelijk hoger ligt dan langetermijnrendement, mis. Het zij zo. Beleggen met oog voor de mens, milieu en maatschappij: dat is onze focus. Wij geloven dat financieel en maatschappelijk rendement hand in hand gaan. En dat wat wij vandaag doen op de lange termijn resultaat heeft. 

Onze aanpak

Onze klanten 

Als vermogensbeheerder werken wij elke dag aan een verantwoord rendement. We bewaken het vermogen van verzekeraars en pensioenfondsen en talloze andere bedrijven. Onze klanten kunnen bij ons beleggen op een manier die rekening houdt met milieu, arbeids- en mensenrechten. Dit betekent bijvoorbeeld dat beleggingen in bepaalde schadelijke activiteiten zoals wapenproductie , gokken, tabak of thermische kolen, niet zijn toegestaan in de beleggingsfondsen of de activa die wij zelf beheren. Bij andere beleggingen hanteren wij zogenaamde ‘grenswaarden’, die bepalen in welke bedrijven wel of niet belegd wordt. Zo zijn bedrijven die een groot deel van hun omzet van elektriciteitsproductie uit steenkool, nucleaire energie en olie en gas halen uitgesloten. Deze zogenaamde ‘grenswaarden’, zijn opgenomen in het Duurzaamheidsbeleid. Daarnaast kunnen klanten ervoor kiezen om te beleggen in duurzame beleggingen, die duidelijk bijdragen aan een sociale of ecologische duurzame doelstelling zoals beleggingen in bedrijven die een bijdrage leveren om klimaatverandering tegen te gaan. Bij een sociale doelstelling kan het bijvoorbeeld gaan om beleggingen die bijdragen aan een onderwerp op sociaal gebied, zoals beleggingen in bedrijven die onderwijs toegankelijker maken. Hier vind je meer informatie over duurzame beleggingen.

Onze klanten