Resultaten duurzaam beleggen 2023

Resultaten duurzaam beleggen 2023

06 maart 2024 | 3 min. leestijd

Bij onze beleggingen houden we rekening met mens en milieu. We gaan niet alleen voor financieel, maar ook voor maatschappelijk rendement. Hiervoor nemen we onze verantwoordelijkheid door criteria op het gebied van milieu, sociaal beleid en goed ondernemingsbestuur actief mee te nemen in onze belegginsprocessen. Dit bereiken we door bewuste keuzes te maken, waaronder het uitsluiten van bedrijven en landen en het uitoefenen van invloed via dialoog en stemgedrag tijdens aandeelhoudersvergaderingen. In dit artikel leggen we uit hoe we dat in praktijk hebben gebracht en welke resultaten we daarmee in 2023 bereikt hebben.

De praktijk

Uitsluiten van bedrijven en landen is altijd het gevolg van een zorgvuldig proces binnen a.s.r. vermogensbeheer, waarbij we gebruik maken van meerdere databronnen en dataleveranciers. In 2023 hebben we 435 bedrijven uitgesloten van ons belegbaar universum. De meeste van deze bedrijven zijn uitgesloten vanwege (betrokkenheid bij) wapens, steenkool en gokken. We sluiten niet alleen bedrijven uit, maar ook landen. In totaal hebben we in 2023 81 landen uitgesloten, waarvan de meeste op basis van het niet respecteren van democratische vrijheden.

Naast uitsluiten is engagement een belangrijk instrument in ons duurzaam beleggen beleid. In 2023 voerden we met 564 bedrijven engagementgesprekken. Een groot deel daarvan wordt namens ons gevoerd door experts van Hermes en Robeco, maar een aantal voeren we zelf. Het gaat dan met name om bedrijven die we engagen als onderdeel van onze klimaatstrategie, dit heeft onder andere betrekking op olie- en gasproducenten. We vragen hen om doelstellingen die in lijn zijn met het Parijs Akkoord. Wanneer dat niet het geval is, en in 2024 geen uitzicht is op het voldoen aan deze doelstellingen, zullen wij onze belangen verkopen. Ook zijn we in 2023 begonnen met engagement gesprekken met de meest carbon-intensieve bedrijven. Naast deze engagements voeren we ook gesprekken met bedrijven op andere gebieden, zoals op het gebied van leefbaar loon, ontbossing en mensenrechten.

Resultaten

Eén van de doelstellingen van a.s.r. is om de CO2-voetafdruk van onze beleggingsportefeuille met 65% te verminderen tussen 2015 (Akkoord van Parijs) en 2030. We zijn er trots op dat we de CO₂ reductie voor alle belangrijke beleggingscategorieën al hebben bereikt: eind 2023 hadden we 69,8% reductie gerealiseerd. In 2024 zullen we nieuwe doelstellingen aankondigen.

Een andere doelstelling is dat a.s.r. tenminste 4,5 miljard euro impactbeleggingen op de balans wil hebben per ultimo 2024. In 2023 hebben we een grote sprong gemaakt om deze doelstelling te gaan bereiken: eind 2023 stond er circa 4 miljard op de balans. Een mooi voorbeeld van afgelopen jaar betreft de investering in de grootste batterij van Nederland: Pollux. Deze kan duurzame energie opslaan op momenten van overvloed, en weer vrijlaten op momenten dat de markt daarom vraagt. Het zal daarom bijdragen aan een snellere integratie van duurzame energie in de Nederlandse elektriciteitsmarkt.

Bijzonder is ook dat we in 2023 voor het eerst ook institutionele klanten de mogelijkheid hebben geboden om te investeren in bedrijven die een positieve impact nastreven op mens, milieu en maatschappij. In september introduceerden we daarvoor een nieuw aandelenfonds met sterk duurzaam karakter: het ‘ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds’ (AWIAF).

  • Duurzaam

Auteur

Dit is een foto van Paul van der Weijden.

Paul van der Weijden

Advisor Responsible Investments

Paul is verantwoordelijk voor de uitvoering van het SRI-beleid, het voeren van engagements en het integreren van ESG-risico’s.

Neem contact op