Duurzaam beleggingsbeleid

Duurzaam beleggingsbeleid

Verantwoord en op een duurzame manier investeren 

Bij a.s.r. Vermogensbeheer beleggen we in lijn met ons duurzame beleggingsbeleid (ook wel het “a.s.r. SRI-beleid of “Socially Responsible Investment” beleid genoemd). Volgens dit beleid streven we ernaar om zorgvuldig rekening te houden met de positieve en negatieve gevolgen van onze beleggingen voor mens en milieu, zonder de beleggingsopbrengsten uit het oog te verliezen. Zo sluiten wij landen en bedrijven uit die niet voldoen aan de ESG-criteria zoals vermeld in het a.s.r. SRI-beleid. Dit houdt bijvoorbeeld in dat wij niet beleggen in bedrijven die actief zijn in wapens, tabak, gokken en thermische kolen. Bij andere beleggingen hanteren we zogenaamde ‘grenswaarden’, die bepalen in welke bedrijven wel of niet belegd wordt. Zo zijn bedrijven die een groot deel van hun omzet van elektriciteitsproductie uit steenkool, nucleaire energie en olie en gas halen uitgesloten. Ook beleggen we niet in bedrijven en landen die niet goed omgaan met arbeidsomstandigheden en/of mensenrechten. Daarnaast willen wij dat de externe vermogensbeheerder die een deel van de investeringen voor ons beheert, zo veel mogelijk belegt zoals in het a.s.r. SRI-beleid staat beschreven. Verder proberen wij bij onze beleggingen zo veel mogelijk klimaatverandering tegen te gaan. Door te investeren in economische activiteiten die weinig broeikasgassen uitstoten, wordt de opwarming van de aarde verminderd. Hierdoor wordt bijgedragen aan de daling van de CO2-uitstoot. Dat is nog eens een goed rendement.

Ethische afwegingen

Al in 2007 heeft a.s.r. de keuze gemaakt niet meer te investeren in wapens, de tabaksindustrie en in kinderarbeid. Dit beleid is in de jaren daarna verder aangescherpt en wordt zo vaak als nodig herzien. We investeren altijd met het oog op morgen en op een maatschappelijk verantwoorde manier. De dilemma’s waar wij tegenaan lopen bij die keuzes bespreken we met een ethicus die in ons bedrijf werkt en samen met ons vanuit verschillende invalshoeken naar een dilemma kijkt. Uiteindelijk maken we een afweging die bij ons bedrijf past.

Wapens

Het is voor een belegger lastig om te controleren of de investeringen in wapens uitsluitend voor positieve doeleinden worden gebruikt, zoals het beschermen van vrijheid en democratie. Daarom willen we in onze beleggingsportefeuille geen investeringen in wapens. Belangrijk om te weten is dat we beleggingen in de vorm van obligaties hebben bij bijvoorbeeld de Nederlandse overheid die, in lijn met het mandaat en de verplichtingen die het heeft als NAVO-lid (lees hier meer over onze visie op beleggen in wapens) op haar beurt wel investeert in wapens voor defensie. Tot slot, de term “wapen” kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd. Om mogelijke verwarring te voorkomen over de interpretatie van het woord 'wapen', bieden wij volledige transparantie over de specifieke bedrijven waarin we niet beleggen. Daarmee verduidelijken we onze uitsluitingscriteria voor de wapenindustrie

Hieronder kun je de meest recente lijst van uitgesloten bedrijven downloaden.

Dierenwelzijn

We beleggen in een brede groep van beursgenoteerde bedrijven, waaronder bedrijven die zich bezighouden met het verwerken van dierlijke producten. We screenen deze bedrijven op een groot aantal criteria, waaronder dierenwelzijn. Meer informatie hierover is te vinden in ons screeningsprotocol.

Engagement

We gaan actief in gesprek met bedrijven die zich schuldig maken aan bijvoorbeeld corruptie, milieuschade of mensenrechtenschendingen met als doel hun gedrag te veranderen. Met onze engagement doen we ook aanbevelingen over hoe processen duurzamer gemaakt kunnen worden. Dit is onderdeel van onze strategie als belegger met oog voor duurzaamheid.

Bont en leer

Wij beleggen in bedrijven in verschillende sectoren en landen over de hele wereld. Met name energie en een duurzame leefomgeving vinden wij belangrijk, zoals wind- en zonneparken. Maar we beleggen ook in bedrijven die dierlijke producten verwerken voor een bepaald eindproduct, zoals vlees dat verwerkt wordt tot worst. Bont en (exotisch) leer zijn soortgelijke dierlijke producten.

Als wij bedrijven screenen op dierenwelzijn beoordelen wij het verwerken van bont en (exotisch) leer in bijvoorbeeld een kledingstuk, hetzelfde als het verwerken van vlees tot worst. Het productieproces is namelijk hetzelfde; dieren worden doelbewust gehouden voor menselijke consumptie.

Bont en (exotisch) leer zijn een specifiek punt van aandacht binnen onze engagement. Een aantal bedrijven in onze beleggingsportefeuille hebben hierdoor inmiddels bont en (exotisch) leer uit hun productielijn gehaald. Helaas is dat nog niet in alle gevallen zo. Vanzelfsprekend zetten wij ons in om alle bedrijven uiteindelijk zo ver te krijgen. Meer informatie over de resultaten van onze engagement vind je in onze kennisbank.