Duurzaam beleggingsbeleid

Verantwoord en duurzaam investeren

Wij beleggen verantwoord, veilig en duurzaam zonder de beleggingsopbrengsten uit het oog te verliezen. Alle beleggingen worden gecontroleerd op de ESG-criteria op basis van het a.s.r. SRI-beleid (Socially Responsible Investment). Landen en bedrijven die hier niet aan voldoen, sluiten we uit. Dankzij dit beleggingsbeleid hebben we sinds 2007 grote stappen gezet. Zo ging er een streep door bedrijven die schuldig waren aan kinderarbeid of die investeren in de wapen- en tabaksindustrie. Sindsdien gaan we alleen nog maar in zee met bedrijven die bijdragen aan een duurzame maatschappij. En dankzij onze beleggingen daalt de CO2-uitstoot. Dat is nog eens een goed rendement. 

We beleggen voor jou zoals we voor onszelf beleggen. We doen waar we goed in zijn: beleggen in vastrentende waarden inclusief overlay/LDI, aandelen en vastgoed. Daarnaast hebben we ons gespecialiseerd in illiquide assets, zoals hypotheken en private debt. Als we derdenpartijen selecteren voor onze klanten. worden die ook geselecteerd op basis van ons beleid.