Duurzaam beleggingsbeleid

Verantwoord en duurzaam investeren

Wij beleggen verantwoord, veilig en duurzaam zonder de beleggingsopbrengsten uit het oog te verliezen. Alle beleggingen worden gecontroleerd op de ESG-criteria op basis van het a.s.r. SRI-beleid (Socially Responsible Investment). Landen en bedrijven die hier niet aan voldoen, sluiten we uit. Dankzij dit beleggingsbeleid hebben we sinds 2007 grote stappen gezet. Zo ging er een streep door bedrijven die schuldig waren aan kinderarbeid of die investeren in de wapen- en tabaksindustrie. Sindsdien gaan we alleen nog maar in zee met bedrijven die bijdragen aan een duurzame maatschappij. En dankzij onze beleggingen daalt de CO2-uitstoot. Dat is nog eens een goed rendement. 

Ethische afwegingen

Al in 2007 heeft a.s.r. de keuze gemaakt niet meer te investeren in wapens, de tabaksindustrie en in kinderarbeid. Dit beleid is in de jaren daarna verder aangescherpt en wordt jaarlijks, of zo vaak als nodig, herzien. Ons beleggingsbeleid is gericht op duurzaam en verantwoord beleggen en op beleggen met impact. We investeren altijd met het oog op morgen en op een maatschappelijk verantwoorde manier. De dilemma’s waar wij tegenaan lopen bij die keuzes bespreken we met een ethicus die in ons bedrijf werkt en samen met ons vanuit verschillende invalshoeken naar een dilemma kijkt. Uiteindelijk maken we een afweging die bij ons bedrijf past.

Wapens

Het is als belegger onmogelijk gebleken om ervoor te zorgen dat beleggingsproducten zoals wapens alleen worden gebruikt voor positieve doeleinden, zoals het beschermen van vrijheid en democratie. Daarom willen we geen wapens in onze duurzame beleggingsportefeuille. Dit neemt niet weg dat we begrijpen dat de Nederlandse overheid investeert in wapens voor defensie. Het past bij het mandaat en de verplichtingen die Nederland heeft als NAVO-lid (lees hier meer over onze visie op beleggen in wapens). Omdat een wapen op verschillende manieren kan worden geïnterpreteerd, laten we duidelijk zien in welke bedrijven wij niet beleggen.

Hieronder kun je de meest recente lijst van uitgesloten bedrijven downloaden.

Dierenwelzijn

We beleggen in een brede groep van beursgenoteerde bedrijven, waaronder bedrijven die zich bezighouden met het verwerken van dierlijke producten. We screenen deze bedrijven op een groot aantal criteria, waaronder dierenwelzijn. Meer informatie hierover is te vinden in ons screeningsprotocol.

Engagement

We gaan actief in gesprek met bedrijven die zich schuldig maken aan bijvoorbeeld corruptie, milieuschade of mensenrechtenschendingen met als doel hun gedrag te veranderen. Met onze engagement doen we ook aanbevelingen over hoe processen duurzamer gemaakt kunnen worden. Dit is onderdeel van onze strategie als duurzame belegger.

Bont en leer

Wij beleggen in bedrijven in verschillende sectoren en landen over de hele wereld. Met name energie en een duurzame leefomgeving vinden wij belangrijk, zoals wind- en zonneparken. Maar we beleggen ook in bedrijven die dierlijke producten verwerken voor een bepaald eindproduct, zoals vlees dat verwerkt wordt tot worst. Bont en (exotisch) leer zijn soortgelijke dierlijke producten.

Als wij bedrijven screenen op dierenwelzijn beoordelen wij het verwerken van bont en (exotisch) leer in bijvoorbeeld een kledingstuk, hetzelfde als het verwerken van vlees tot worst. Het productieproces is namelijk hetzelfde; dieren worden doelbewust gehouden voor menselijke consumptie.

Bont en (exotisch) leer zijn een specifiek punt van aandacht binnen onze engagement. Een aantal bedrijven in onze beleggingsportefeuille hebben hierdoor inmiddels bont en (exotisch) leer uit hun productielijn gehaald. Helaas is dat nog niet in alle gevallen zo. Vanzelfsprekend zetten wij ons in om alle bedrijven uiteindelijk zo ver te krijgen. Meer informatie over de resultaten van onze engagement vind je in onze kennisbank.