Duurzaam beleggen

Duurzaam beleggen

Investeren in een duurzame wereld 

Bij onze beleggingen houden we rekening met mens en milieu. We gaan niet alleen voor financieel, maar ook voor maatschappelijk rendement. Hiervoor nemen we onze verantwoordelijkheid door criteria op het gebied van milieu, sociaal beleid en goed ondernemingsbestuur actief mee te nemen in onze belegginsprocessen. Dit bereiken we door bewuste keuzes te maken, waaronder het uitsluiten van bedrijven en landen en het uitoefenen van invloed via dialoog en stemgedrag tijdens aandeelhoudersvergaderingen. Wij hechten waarde aan deze duurzame benadering, omdat het ons de kans biedt om nu en in de toekomst positief bij te dragen aan een leefbare wereld voor de komende generaties. Dat vinden we belangrijk.

Bent u particulier belegger en wilt u meer weten over mogelijkheden om bij a.s.r. te beleggen met oog voor mens en milieu? Klik dan hier.

Scherpe CO2 reductiedoelstelling

We zijn trots op onze scherpe CO₂ reductiedoelstelling voor alle belangrijke beleggingscategorieën. Het laatste IPCC-rapport heeft opnieuw onderstreept dat er op deze planeet geen ruimte is voor het huidige fossiele grondstofverbruik. Als vermogensbeheerder met een langetermijnvisie willen wij daarop acteren door een exitstrategie voor onze fossiele investeringen.

Lees het persbericht

Ons ESG-onderzoekscentrum met de UvA: RCSII

Bij a.s.r. hebben we al vanaf 2007 bijzondere aandacht voor mens, milieu en maatschappij. Het zit verankerd in ons DNA en dus ook in ons beleggingsbeleid. Om duurzaam te kunnen (blijven) beleggen is strategische innovatie en digitalisatie essentieel. Daarom heeft a.s.r. samen met de Universiteit van Amsterdam (UvA) op 1 juli 2023 een ESG-onderzoekscentrum opgericht: Research Centre for Sustainable Investments & Insurance (RCSII).

Lees meer

Over duurzaamheidsrisico’s

Met het duurzaamheidsbeleid en de beleggingsstrategie verankert ASR Vermogensbeheer N.V. (de Beheerder) duurzaamheid in haar beleggingsproces en beoogt daarmee de impact van duurzaamheidsrisico’s op het rendement van de portefeuille te beperken en te beheersen. Wij streven er naar om duurzaamheid centraal te stellen in ons beleggingsproces omdat we ervan overtuigd zijn dat duurzaamheidsrisico's, waaronder klimaatrisico's, inherent zijn aan beleggingsrisico's. Portefeuilles met een geïntegreerde benadering van duurzaamheid bieden volgens ons de beste vooruitzichten voor rendement op de lange termijn.

Lees meer

Duurzaam beleggingsbeleid

Ons beleggingsbeleid is gericht op de toekomst. Daarom kiezen we zorgvuldig waarin we beleggen. We investeren vooral dichtbij huis. In bedrijven en landen die voldoen aan onze maatschappelijke en duurzame criteria. We sluiten diegene uit die dat niet doen. Daarom vind je wapens, tabak of zwaar vervuilende industrieën niet terug in onze beleggingen.

Bekijk ons beleid

SFDR

De Europese Commissie heeft in 2018 een actieplan voor duurzame financiering geïntroduceerd: het Sustainable Finance Action Plan. Hiermee wil zij de financiële sector ertoe bewegen om meer te beleggen in activiteiten die duurzaam zijn en op de langere termijn gericht. Een van de Europese verordeningen die voortvloeit uit het actieplan is de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Deze heeft als doel de informatieverschaffing over duurzame beleggingen binnen de financiële sector te verbeteren. Wij houden bij onze beleggingsbeslissingen rekening met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren. Lees hieronder meer over hoe we dat doen.

Lees meer over SFDR

Active ownership

Wij nemen onze verantwoordelijkheid als aandeelhouder en voeren ons aandeelhouderschap actief uit. We gaan daarom in gesprek met bedrijven over hun impact op het milieu en de maatschappij. Door onze invloed uit te oefenen, dragen we bij aan een beter financieel en maatschappelijk rendement van onze beleggingen. Zo hebben we niet alleen oog voor rendement, maar dragen we als belegger ook ons steentje bij aan een leefbare wereld.

Lees meer

Kennisbank

Wil je meer weten over ons duurzaam beleggingsbeleid, het active ownership of onze publicaties? Al onze rapportages, verslagen, convenanten en documenten vind je terug in de kennisbank.

Beleidstukken

Convenanten

Een van de taken van een verantwoord belegger is het actief bijdragen en samenwerken met andere spelers in de sector om de negatieve gevolgen van beleggingen op mens, milieu en bestuur te verminderen dan wel te voorkomen door zich aan te sluiten bij (internationale) verdragen, conventies en standaarden. Daarom zetten wij ons onder andere actief in voor harmonisatie en samenwerkingen op het gebied van mensenrechten, klimaat, biodiversiteit en leefbaar loon. Hieronder een overzicht van de convenanten en initiatieven waar wij ons bij aangesloten hebben.

Naar convenanten

Kwartaalrapporten

Ieder kwartaal geven we een update van de ontwikkelingen op het gebied van duurzaam beleggen: de stand van zaken voor onze carbon footprint, ons stemgedrag op AVA's en welke engagements we zijn aangegaan bijvoorbeeld. Je vindt onze kwartaalberichten in de kennisbank.

Lees hier onze kwartaalrapporten

Dit team kan alles vertellen over duurzaam beleggen

Duurzaam beleggen

We houden bij het beleggen rekening met de positieve en negatieve gevolgen voor mens en milieu zonder de beleggingsopbrengsten uit het oog te verliezen.

Contact
Dit is een foto van Raquel Criado Larrea.

Raquel Criado Larrea

Hoofd Sustainable Investments

Raquel is verantwoordelijk voor beleid en implementatie van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen van ASR Nederland.

Neem contact op met Raquel