Duurzaam beleggen

Investeren in een duurzame wereld 

Wij beleggen duurzaam. We gaan niet alleen voor een financieel, maar ook voor een maatschappelijk rendement. Voor ons is duurzaam beleggen namelijk geen doel, maar een middel om de wereld beter maken. Daarom investeren we altijd met het oog op morgen.

Bent u particulier belegger en wilt u meer weten over mogelijkheden om bij a.s.r. duurzaam te beleggen? Klik dan hier.

7914 (1)

Scherpe CO2 reductiedoelstelling

We zijn trots op onze scherpe CO₂ reductiedoelstelling voor alle belangrijke beleggingscategorieën. Het laatste IPCC-rapport heeft opnieuw onderstreept dat er op deze planeet geen ruimte is voor het huidige fossiele grondstofverbruik. Als vermogensbeheerder met een langetermijnvisie willen wij daarop acteren door een exit strategie voor onze fossiele investeringen.

Lees het persbericht
Adobestock 230011104

Over duurzaamheidsrisico’s

Met het duurzaamheidsbeleid en de beleggingsstrategie verankert ASR Vermogensbeheer N.V. (de Beheerder) duurzaamheid in haar beleggingsproces en beoogt daarmee de impact van duurzaamheidsrisico’s op het rendement van de portefeuille te beperken en te beheersen. Wij streven er naar om duurzaamheid centraal te stellen in ons beleggingsproces omdat we ervan overtuigd zijn dat duurzaamheidsrisico's, waaronder klimaatrisico's, inherent zijn aan beleggingsrisico's. Portefeuilles met een geïntegreerde benadering van duurzaamheid bieden volgens ons de beste vooruitzichten voor rendement op de lange termijn.

Hoe integreren wij duurzaamheidsrisico’s in onze beleggingsbeslissingen?
Adobestock 14979884

Duurzaam beleggingsbeleid

Ons beleggingsbeleid is gericht op de toekomst. Daarom kiezen we zorgvuldig waarin we beleggen. We investeren vooral dichtbij huis. In bedrijven en landen die voldoen aan de maatschappelijke en duurzame criteria. We sluiten diegene uit die dat niet doen. Daarom vind je wapens, tabak of zwaar vervuilende industrieën niet terug in onze beleggingen.

Bekijk ons beleid
Adobestock 267998848

SFDR

De Europese Commissie heeft in 2018 een actieplan voor duurzame financiering geïntroduceerd: het Sustainable Finance Action Plan. Hiermee wil zij de financiële sector ertoe bewegen om meer te beleggen in activiteiten die duurzaam zijn en op de langere termijn gericht. Een van de Europese verordeningen die voortvloeit uit het actieplan is de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Deze heeft als doel de informatieverschaffing over duurzame beleggingen binnen de financiële sector te verbeteren. Wij houden bij onze beleggingsbeslissingen rekening met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren. Lees hieronder meer over hoe we dat doen.

Lees meer over SFDR
Adobestock 303769595

Active ownership

We gaan in gesprek met de bedrijven waarin we beleggen over hoe we het maatschappelijke en duurzame rendement op de lange termijn kunnen vergroten. En we laten onze stem horen op aandeelhoudersvergaderingen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid als aandeelhouder en voeren ons aandeelhouderschap actief uit.

Lees meer
Afbeelding Duurzaam Q1 Rapport 2020 Groen

Kennisbank

Wil je meer weten over ons duurzaam beleggingsbeleid, het active ownership of onze publicaties? Al onze rapportages, verslagen, convenanten en documenten vind je terug in de kennisbank.

Beleidstukken
Foto Q2 Rapport Mensen

Convenanten

We vinden het belangrijk om te laten zien dat onze rol als duurzame belegger niet vrijblijvend is en rapporteren transparant over wat we doen. Ook sluiten we ons graag aan bij sector brede initiatieven om waar mogelijk onze impact te vergroten. Hieronder een overzicht van de convenanten en initiatieven waar wij ons bij aansluiten.

Naar convenanten
Q4 Rapport Afbeelding

Kwartaalrapporten

Ieder kwartaal geven we een update van de ontwikkelingen op het gebied van duurzaam beleggen: de stand van zaken voor onze carbon footprint, ons stemgedrag op AVA's en welke engagements we zijn aangegaan bijvoorbeeld. Je vindt onze kwartaalberichten in de kennisbank.

Lees hier de kwartaalrapporten

Dit team kan alles vertellen over duurzaam beleggen

Duurzaam beleggen

Wij beleggen verantwoord, veilig en duurzaam zonder de beleggingsopbrengsten uit het oog te verliezen. Alle beleggingen worden gecontroleerd op de ESG-criteria op basis van het a.s.r. SRI-beleid (Socially Responsible Investment). Landen en bedrijven die hier niet aan voldoen, sluiten we uit.

Contact
Raquel Criado Linkedin

Raquel Criado Larrea

Hoofd Sustainable Investments

Raquel is verantwoordelijk voor beleid en implementatie van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen van ASR Nederland.

Neem contact op met Raquel