Beleggingsstrategieën

Beleggingsstrategieën

Inzetten op houdbaar rendement

Binnen onze beleggingsstrategie gaan duurzaamheid en rendement hand in hand. Dit doen wij door bij onze beleggingen rekening te houden met de positieve en negatieve  gevolgen voor mens en milieu zonder de beleggingsopbrengsten uit het oog te verliezen. We gaan voorzichtig te werk en blijven selectief als kansen zich voordoen. Het vertrekpunt van deze aanpak is onze overtuiging. Wij geloven namelijk dat beleggingen die in lijn zijn met ons duurzame beleggingsbeleid, net als beleggingen in bedrijven met goede financiële en niet-financiële ratio's, in combinatie met een weloverwogen spreiding van de beleggingen, waarde toevoegen aan onze beleggingsportefeuille en de maatschappij. In lijn met deze overtuiging geloven wij dat beleggingen die aan deze voorwaarden voldoen zowel meer economische als maatschappelijke waarde opleveren. Bovendien met een lager risico. Daarom is onze strategie hierop gebaseerd.

Aandelen

Wij investeren in bedrijven waarvan we vinden dat ze over een onderscheidend bedrijfsmodel beschikken. Hiermee bedoelen we bedrijven die waarde genereren en vergroten op een manier die zowel op lange termijn winstgevend is, terwijl ze rekening houden met de impact op milieu, maatschappij en governance (ESG-factoren). Door deze focus op duurzaamheid en goed stewardship kunnen ze langdurig een stabiele en bovengemiddelde winstgevendheid behalen. We noemen dit “duurzame kwaliteit”.

Beleggingsstrategieën

Obligaties

Obligaties kopen we in met een top-downstrategie. We beoordelen elke bedrijfs- en staatsobligatie op zijn ESG-profiel, hanteren duurzaamheidscriteria en sluiten bedrijven en landen uit die hier niet aan voldoen.

Bekijk alle obligatiestrategieën

LDI en rente overlay

Het beheersen en beheren van renterisico’s is cruciaal voor verzekeraars, banken en pensioenfondsen. Het renterisico is voor veel institutionele instellingen het grootste risico op de balans.

LDI en rente overlay

Private Debt

Moeilijk verhandelbare beleggingsproducten zijn illiquide. Alles wat niet in stenen zit bijvoorbeeld of de infrastructuur. Dat kan je niet snel in geld omzetten. We investeren in projecten en ondernemingen die willen uitbreiden, verduurzamen of herfinancieren.

Meer over onze expertise van private leningen

Hypotheken

Beleggen in Nederlandse hypotheken is een mooie investering voor professionele beleggers. Nederlandse hypotheken zijn namelijk een investering met een laag risicoprofiel en historisch gezien zeer lage kredietverliezen. Daardoor generen ze een stabiele en directe inkomstenstroom voor onze klanten.

Dit zijn onze hypotheekfondsen

Gestructureerde producten

Wij bieden obligatieportefeuilles op maat aan. Producten die je bij elkaar samenvoegt, vanzelfsprekend goed gespreid en samengesteld op basis van persoonlijke wensen en eisen, zoals gewenste jaarlijkse inkomsten.

Zo werkt het

Vastgoed

Onze vastgoedportefeuilles zijn opengesteld voor institutionele beleggers die op zoek zijn naar een stabiele vermogensontwikkeling. Institutionele beleggers kunnen participeren in de vier verschillende fondsen.

Onze vastgoedportefeuilles