LDI en rente overlay

LDI en rente overlay

Beheersen van renterisico’s  

Het renterisico is voor veel institutionele instellingen het grootste risico op de balans. Daarom is het beheersen en beheren van renterisico’s cruciaal voor verzekeraars, banken en pensioenfondsen. 

Liability Driven Investments 

Onze Liability Driven Investments (LDI) oplossingen helpen je renterisico's kostenefficiënt af te dekken. Wij kunnen, naast het beheren van je beleggingsportefeuille, ook sparringpartner zijn bij het opstellen van jouw renterisicobeleid en het maken van beleidskeuzes. Het inschatten en afwegen van beleggingsrisico’s in combinatie met voortdurende veranderende eisen vanuit de toezichthouder en regelgeving is ook ons dagelijks werk.

Financiële derivaten

Derivaten zijn in veel LDI-portefeuilles een cruciaal onderdeel om gestelde doelen te behalen. Hierbij is onderpandbeheer en het beheersen van liquiditeitsrisico van groot belang. Wij doen dit zelf voor portefeuilles met zeer uiteenlopende complexiteit en risicobereidheid. Hierbij werken we nauw samen met verschillende teams (juridisch, treasury, beleggingen en IT).

Dit team kan alles vertellen over LDI en rente overlay

Ons team heeft veel kennis van het afdekken van rente- (en inflatie)risico’s, en de bijbehorende wet- en regelgeving. Het LDI-team bestaat uit ervaren en deskundige portefeuillemanagers die meer dan € 60 miljard aan verschillende soorten rentederivaten beheren.

Neem contact op
Dit is een foto van Michael Heemelaar.

Michael Heemelaar

Hoofd vastrentende beleggingen

Michael is verantwoordelijk voor obligaties, private debt en treasury.

Neem contact op met Michael