Aandelen

Aandelen

Het succes van de beleggingen in aandelen binnen a.s.r. wordt bepaald door het team, de investment beliefs en een specifiek werkproces waarbij beleggen op een duurzame manier uiteindelijk kan worden gecombineerd met een goed rendement.

Duurzaamheid in ons DNA

Wij zien beleggen met oog voor duurzaamheidskenmerken, oftewel voor mens, maatschappij en milieu, niet als iets voor erbij, maar als een basisvoorwaarde. Met duurzaamheidstoetsen brengen we risico’s en kansen aan het licht die in puur financiële analyses verborgen blijven. We bedoelen hiermee dat we niet alleen naar ESG-ratings kijken, maar bijvoorbeeld ook naar sustainable accounting, governance, de kwaliteit van het management en naar de visie op de lange termijn. Ons uiteindelijke doel is een win-winsituatie voor de samenleving en de aandeelhouder. Dat zit in ons DNA.

Investeringsbeslissingen

Het aandelenteam van a.s.r. vermogensbeheer beheert zo’n 10 miljard euro. Ervaring wordt daarbij gecombineerd met de nieuwste academische inzichten plus veelbelovend talent met een frisse kijk op de wereld. Anders dan bij andere vermogensbeheerders is het hele aandelenteam betrokken bij elke investeringsbeslissing. Deze stijl van beleggen, de structuur en het teamwork, is uniek in Nederland.

Investment beliefs

Onze investment beliefs rusten op vier pijlers: kwaliteit, beleggen met een duurzame beleggingsstrategie, lange termijn en spreiding. Daaraan moet elk voorstel in de eerste plaats voldoen, zodat deze waarden integraal deel uitmaken van al onze beleggingen. Bepaalde sectoren zijn op voorhand uitgesloten. Daarna volgen de fundamentele analyses, de toetsingen en de beslissing om een bedrijf al dan niet op te nemen in de portefeuille.

ESG-profiel

Een bedrijf moet niet alleen sterk zijn, maar ook een uitmuntend ESG-profiel hebben. Daarbij denken wij altijd in lange termijn. We selecteren kwaliteitsaandelen met oog voor mens, maatschappij en milieu én een stabiel rendement op lange termijn. Dit houdt in dat wij bijvoorbeeld niet beleggen in bedrijven die actief zijn in wapens, tabak, gokken en thermische kolen. Bij andere beleggingen hanteren we zogenaamde ‘grenswaarden’, die bepalen in welke bedrijven wel of niet belegd wordt. Zo zijn bedrijven die een groot deel van hun omzet van elektriciteitsproductie uit steenkool, nucleaire energie en olie en gas halen uitgesloten. Ook beleggen we niet in bedrijven of landen die niet goed omgaan met mensenrechten of arbeidsomstandigheden. De bedrijven die we zo in onze portefeuilles opnemen, volgen we actief. We stemmen op alle aandeelhoudersvergaderingen in lijn met ons aandeelhoudersbetrokkenheidsbeleid en gaan zo nodig bij controverses in gesprek met de directie.

 

Dit team kan alles vertellen over aandelen

We zijn gespecialiseerd in het beheer van aandelen van (middel-) grote Europese en Amerikaanse ondernemingen. Ons aandelenteam heeft de afgelopen jaren bewezen met een duurzame kwaliteitsstrategie waarde te kunnen toevoegen ten opzichte van toonaangevende benchmark, waarbij het risicoprofiel van de portefeuille lager ligt dan het risicoprofiel van de benchmark.

Neem contact op
Dit is een foto van Eric Pouwels.

Eric Pouwels

Relatiebeheerder

Eric is expert op het gebied van vermogensbeheer voor pensioenfondsen

Neem contact op met Eric