Fondsinformatie

Onze fondsinformatie

Hieronder meer informatie over onze beleggingsfondsen. Voor onze beleggingsfondsen hebben we verschillende participatieklassen om verschillende klantgroepen te kunnen bedienen.

Meer informatie over de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) kun je vinden in de documenten hieronder en in de prospectussen en informatiememoranda van onze beleggingsfondsen.

Bekijk hier het PAI statement
Bekijk hier Artikel 10

 

Dit subfonds is onderdeel van een collectief fonds en dit collectieve fonds bestaat uit twee subfondsen:

    • het subfonds NHG. Wat alleen belegt in hypotheken met een nationale hypotheekgarantie;
    • het subfonds non-NHG. Wat volledig belegt in hypotheken zonder een nationale hypotheekgarantie.

Uiteraard zijn er ook combinaties van beide subfondsen mogelijk.

Fondsdetails (NL0012375190)

Dit subfonds is onderdeel van een collectief fonds en collectieve fonds bestaat uit twee subfondsen:

    • het subfonds NHG. Wat alleen belegt in hypotheken met een nationale hypotheekgarantie;
    • het subfonds non-NHG. Wat volledig belegt in hypotheken zonder een nationale hypotheekgarantie.

Uiteraard zijn er ook combinaties van beide subfondsen mogelijk.

Fondsdetails (NL0012375208)

Deze participatieklasse C is bedoeld voor fund of funds en is alleen beschikbaar via een verzekeringsproduct van a.s.r. verzekeringen.

Fondsdetails (NL0012294151)

Deze participatieklasse B is bedoeld voor verzekeringsmaatschappijen.

Fondsdetails (NL0015000A20)

Deze participatieklasse C is bedoeld voor fund of funds en is alleen beschikbaar via een verzekeringsproduct van a.s.r. verzekeringen.

Fondsdetails (NL0012294193)

Het ASR Private Debt Fund I is de maatschappelijke bijdrage van a.s.r. aan de ontwikkeling en verbreding van de financieringsbasis voor middelgrote duurzame bedrijven in Nederland en omringende landen.

Fondsdetails (NL00150006H7)

De wet APPA regelt het pensioen en de sociale zekerheid van ministers, staatssecretarissen, leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, burgemeesters en wethouders, gedeputeerden bij provincies, commissarissen van de koning, leden en (parttime) voorzitter van het dagelijkse bestuur van een waterschap.

Fondsdetails (NL0013019268)

Dit fonds is het enige fonds, dat veilig en breed gespreid belegt in eersteklas vastrentende waarden die allemaal voldoen aan de Regeling Beleggen, lenen en derivaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Fondsdetails (NL0013019300)

Deze participatieklasse A beoogt participanten een eenvoudige beleggingsmogelijkheid aan retailklanten te bieden die professioneel wordt beheerd.

Fondsdetails (NL0013423197)

Deze participatieklasse K staat open voor door de beheerder toegelaten vermogensbeheerders die volledig voor risico handelen van achterliggende particuliere retailklanten.

Fondsdetails (NL0012294060)