Betrokkenheidsbeleid

Betrokkenheidsbeleid

In het betrokkenheidsbeleid lichten we toe hoe a.s.r. vermogensbeheer in haar rol als (collectief en individueel) vermogensbeheerder namens beleggers invulling geeft aan verantwoord beleggen en het zijn van een betrokken aandeelhouder in aan een EU-beurs genoteerde ondernemingen. Hiermee sluiten we aan bij de eisen van de herziene aandeelhoudersrichtlijn (2017/828 EU).