Obligaties

Obligaties

Bedrijfs- en staatsobligaties met een top-downstrategie

De markt voor bedrijfs- en staatsobligaties is geen volledig efficiënte markt. Om te profiteren van deze inefficiënties is een beleggingshorizon voor de lange termijn nodig. Wij hanteren een top-down beleggingsstrategie, waarbij de positionering en het risicoprofiel van de portefeuille in beperkte mate kan afwijken van de benchmark.

Allereerst vormen we een top-down visie op de markt. Deze visie bepaalt in welke richting en mate de portefeuille kan afwijken van de benchmark. Voorkeuren voor sectoren, rating categorieën, positionering op de rentecurve en of regio’s worden gebruikt om de visie te implementeren. Intern ontwikkelde risicomodellen garanderen dat de portefeuilles binnen vooraf gedefinieerde risicolimieten blijven.

Staatsobligaties

Wij beheren staatsobligaties voor verschillende type klanten met verschillende risicoprofielen, doelstellingen en restricties. Wij beheren portefeuilles door beleggingen met duurzaamheidskenmerken te koppelen aan een streng risicobeleid waarbij posities voor langere perioden worden ingenomen. Met beleggingen met duurzaamheidskenmerken bedoelen we onder meer dat wij niet beleggen in bedrijven die actief zijn in wapens, tabak, gokken en thermische kolen. Bij andere beleggingen hanteren we zogenaamde ‘grenswaarden’, die bepalen in welke bedrijven wel of niet belegd wordt. Zo zijn bedrijven die een groot deel van hun omzet van elektriciteitsproductie uit steenkool, nucleaire energie en olie en gas halen uitgesloten. Ook beleggen we niet in bedrijven of landen die niet goed omgaan met mensenrechten of arbeidsomstandigheden. We spelen in op langdurige macro-economische trends, inefficiënties op de rentecurve en veranderende risicopercepties.

Bedrijfsobligaties

Ook beheren we bedrijfsobligaties voor verschillende type klanten met verschillende risicoprofielen, doelstellingen en restricties. Onze portefeuille stellen wij als volgt samen: wij beleggen in lijn met het duurzaamheidsbeleid van ASR Vermogensbeheer N.V. We richten onze blik op de toekomst en hanteren een top-down benadering om de mate van risico te bepalen en te monitoren.

Buy & Maintain (B&M)

B&M is een passieve vastrentende waardestrategie met een sterk kwantitatieve focus. De portefeuille kan exact worden afgestemd op de wensen van de klant: o.a. risico’s en verplichtingen, maar ook ESG-criteria. Het doel van B&M is een zo optimaal mogelijk rendement te behalen gegeven het gewenste risico(profiel). De strategie heeft een langetermijnfocus. Hierdoor zijn de transacties en daarmee samenhangende kosten beperkt en is het ook een kostenefficiënte strategie.

Klik hier voor meer specifieke informatie over onze beleggingsfondsen of anders bovenaan op de knop 'Fondsinformatie'.