Opkomende markten nu en straks

Opkomende markten nu en straks

15 april 2024 | 2 min. leestijd

markt-trends-en-thema-s-opkomende-markten-def-docx.png

Outlook opkomende markten

Opkomende markten hebben de afgelopen jaren teleurstellende rendementen laten zien ten opzichte van ontwikkelde landen. Voor een belangrijk deel zijn zwakkere groei in China en depreciërende wisselkoersen de drijfveren geweest hiervan.  


Wat de vooruitzichten en risico’s betreft zijn er vooral veel verschillen op te merken tussen opkomende markten, zoals we in een eerdere publicatie al hebben betoogd. Zo zijn de economische vooruitzichten voor China zwak, maar zijn die van India en Indonesië gunstiger. Hoewel de verwachting is dat inflatie de komende 5 jaar lager zal zijn in de meeste opkomende landen vergeleken met de afgelopen 20 jaar, zullen tekorten op de lopende rekening en van de overheid hoog blijven. Die laatste twee zouden neerwaartse druk kunnen uitoefenen op de waarde van munten van opkomende markten ten opzichte van, bijvoorbeeld, de Amerikaanse dollar.


Het ziet er niet naar uit dat opkomende markten de komende jaren af zullen komen van hun hoge overheidsschulden. Die zijn door de jaren heen juist gestegen (met name in China), en gegeven de verwachting dat er ‘twin deficits’  (zowel een overheidstekort als een tekort op de lopende rekening) zullen zijn in veel opkomende markten, zullen die schulden naar verwachting eerder stijgen dan dalen. Wel hebben opkomende markten (met name in Azië) hun schulden in buitenlandse valuta weten terug te dringen, hoewel die in Argentinië en Turkije nog steeds hoog zijn.


Verder vormen op korte termijn aankomende verkiezingen in opkomende landen een risico, o.a. omdat die beleidsonzekerheid verhogen. Op langere termijn vormt de-globalisatie een risico. De energietransitie is ook een risico, met name voor opkomende landen die energie-intensief zijn. Maar de energietransitie kan ook kansen bieden, omdat veel van de grondstoffen die nodig zijn voor de energietransitie in opkomende markten zitten, zoals Indonesië, China en Chili.


Ten slotte verschillende de waarderingen binnen opkomende markten enorm, en maakt het voor toekomstige rendementen veel uit om welke opkomende markt het gaat. Al met al pleit dat ervoor dat beleggers duidelijker moeten maken wanneer ze beleggen in opkomende markten (tussen een buy & hold of actieve strategie bijvoorbeeld).


Lees meer:

Download
  • Marktontwikkelingen

Auteur

Dit is een foto van Raphie Hayat.

Raphie Hayat

Senior beleggingsstrateeg

Raphie is gepromoveerd in de economische wetenschappen en beleggingsstrateeg bij a.s.r. vermogensbeheer: hij schrijft over het raakvlak van macro-economie en financiële markten.

Neem contact op