Het aandelen selectieproces

Het aandelen selectieproces

24 augustus 2023 | 3 min. leestijd

Ons aandelenselectieproces

De aanpak voor onze aandelenbeleggingen gaat verder dan alleen duurzaamheidkenmerken; we hebben ook een duidelijke duurzame doelstelling die we op lange termijn nastreven (zoals beleggingen die bijgedragen aan de daling van de CO2-uitstoot). Als we spreken over beleggen met duurzaamheidskenmerken, betekent dit onder andere dat wij niet beleggen in bedrijven die actief zijn in wapens, tabak, gokken en thermische kolen. Bij andere beleggingen hanteren we zogenaamde ‘grenswaarden’, die bepalen in welke bedrijven wel of niet belegd wordt. Zo zijn bedrijven die een groot deel van hun omzet van elektriciteitsproductie uit steenkool, nucleaire energie en olie en gas halen uitgesloten. Ook beleggen we niet in bedrijven of landen die niet goed omgaan met mensenrechten of arbeidsomstandigheden. 

We proberen niet te voorspellen in welke richting de markt beweegt of hoe bepaalde aandelen reageren op de waan van de dag. Wij beleggen juist in bedrijven die in staat zijn langdurig een bovengemiddelde winstgevendheid te genereren. Wij geloven namelijk dat beleggingen die in lijn zijn met ons duurzame beleggingsbeleid, net als beleggingen in bedrijven met goede financiële en niet-financiële ratio's, in combinatie met een weloverwogen spreiding van de beleggingen, waarde toevoegen aan onze beleggingsportefeuille en de maatschappij. In lijn met deze overtuiging geloven wij dat beleggingen die aan deze voorwaarden voldoen zowel meer economische als maatschappelijke waarde opleveren. Bovendien met een lager risico. Daarom is onze strategie hierop gebaseerd.

Bij deze methode worden financiële en niet-financiële ratio’s opgesteld.

Zo selecteren wij onze aandelen

Wij kiezen bedrijven zorgvuldig uit door een diepgaande fundamentele analyse, waarbij we de nadruk leggen op hun vermogen om duurzame waarde creatie te realiseren. Dit wordt bepaald door de aantrekkelijkheid van de industrie, de concurrentievoordelen, rentmeesterschap van het management en de manier waarop de onderneming omgaat met de industrie specifieke ESG-factoren. Vervolgens wordt de intrinsieke waarde van de onderneming bepaald en afgezet tegen de huidige marktprijs. De overtuiging dat beleggingen die in lijn zijn met ons duurzame beleggingsbeleid, net als beleggingen in bedrijven met goede financiële en niet-financiële ratio's, in combinatie met een weloverwogen spreiding van de beleggingen, waarde toevoegen aan onze beleggingsportefeuille en de maatschappij vormen het vertrekpunt van onze aandelenstrategie.

Naast de algemene uitsluitingen die we doorvoeren aan de hand van ons SRI-beleid, zoals bedrijven die betrokken zijn bij de productie van tabaksproducten of controversiële wapens, onderzoeken we de bedrijven op de door ons geselecteerde 4 pijlers van duurzame waardecreatie:

  • Is de industrie aantrekkelijk?
  • Welke concurrentievoordelen beschermen de winstgevendheid?
  • Is het management in staat langdurige waarde te creëren?
  • Hoe gaat de onderneming om met de ESG-aspecten om waarde te creëren?

Al deze factoren zorgen ervoor dat de winstgevendheid van de onderneming op lange termijn wordt gewaarborgd. Met andere woorden ze zorgen voor een slotgracht rond de onderneming ter bescherming van de stabiliteit en winstgevendheid.

Door een goede balans te vinden tussen aandelen uit verschillende sectoren en landen, stellen we een portefeuille samen die bestand is tegen schokken in de markt.

  • Beleggingsstrategieën

Auteur

Dit is een foto van Nico Rieske.

Nico Rieske

Hoofd Aandelen

Nico is verantwoordelijk voor aandelenbeheer.

Neem contact op