ASR Vermogensbeheer N.V.

ASR Vermogensbeheer N.V.

 

ASR Vermogensbeheer N.V. is statutair gevestigd in Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30227237. ASR Vermogensbeheer N.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en beschikt over een vergunning voor het beheren van beleggingsinstellingen op grond van art. 2:65 van de Wet op het financieel toezicht. Het is ASR Vermogensbeheer N.V. op grond van art. 2:67a lid 2 Wft toegestaan om onder haar vergunning de volgende beleggingsdiensten te verlenen: het beheren van een individueel vermogen, het verstrekken van beleggingsadvies en het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot financiële instrumenten. Tevens heeft ASR Vermogensbeheer N.V. een vergunning voor het managen van Money Market Funds.

Lees hier het meest recente jaarverslag van ASR Vermogensbeheer NV

Lees hier het meest recente jaarverslag van a.s.r.

Lees hier alles over beleid in de kennisbank

 

Het managementteam van a.s.r. vermogensbeheer

a.s.r. vermogensbeheer heeft een driehoofdige directie bestaande uit een CEO Patrick Klijnsmit, CCO Marco Lavooi en een CFRO Janine de Jong-Kortman. Zij zijn benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. De directieleden zijn als zodanig ingeschreven bij de KvK. 

Neem contact op
Dit is een foto van Patrick Klijnsmit.

Patrick Klijnsmit

Directeur Vermogensbeheer a.s.r.

Patrick is CEO van a.s.r. vermogensbeheer

Neem contact op met Patrick

 

De producten en diensten van a.s.r. vermogensbeheer

  1. het beheren van beleggingsinstellingen;
  2. het verlenen van beleggingsdiensten voor haar groepsmaatschappijen en voor derden.

Ad 1. Beheren van beleggingsinstellingen (collectief vermogensbeheer)
a.s.r. vermogensbeheer beschikt over een vergunning als beheerder van alternatieve beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, sub a Wet op het financieel toezicht (“Wft”). Dit betreft de vergunning onder de AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive).

Ad 2. Het verlenen van beleggingsdiensten (individueel vermogensbeheer)
Op grond van artikel 2:67a, tweede lid, onderdelen a, b en d Wft is het a.s.r. vermogensbeheer toegestaan om de volgende beleggingsdiensten aan te bieden aan zowel niet- professionele - als aan professionele beleggers:

(a) Het beheren van een individueel vermogen;
(b) Het geven van beleggingsadvies;
(d) Het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot financiële instrumenten.

Deze diensten worden gereguleerd in de Wft en in de MiFID II (Markets In Financial Instruments Directive).