De Wet Toekomst Pensioenen

Met de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) hebben werkgevers, werknemers en het Kabinet het pensioenstelsel aangepast aan de eisen van vandaag de dag. De WTP betekent anders denken over pensioen dan we tot nu toe gewend waren. Voor pensioenfondsen betekent het: klaarmaken voor ingrijpende veranderingen in het beleid en de uitvoering van pensioenen.

Overgang naar DC

De WTP betekent onder andere een overgang naar nieuwe, meer individuele pensioencontracten, waarbij een keuze kan worden gemaakt tussen het solidaire en flexibele contract. Voor veel pensioenfondsen betekent dit een overgang  van (voorwaardelijk) toegezegde pensioenuitkeringen (DB/CDC) naar een systeem waarin de hoogte van het pensioen meer afhankelijk is van beleggingsrendementen (DC). Deze verschuiving geeft pensioendeelnemers en -fondsen meer flexibiliteit en transparantie, maar brengt ook nieuwe uitdagingen en dilemma’s met zich mee.

Pensioenfondsbalans VS verzekeraarsbalans

Zo vraagt het pensioenproduct onder de WTP om een volledige herinrichting van bijvoorbeeld de deelnemersadministratie, -communicatie, het vermogensbeheer en risicobeheer. Centraal hierbij staat een financieringsopzet die past bij de financiële doelstellingen van het pensioenfonds. Meer dan ooit lijkt het beheer van een pensioenfondsbalans dan ook op dat van het beheer van een verzekeraarsbalans, waarbij alle kosten, verwachte rendementen en risico’s (zowel financieel, operationeel als actuarieel) in samenhang moeten worden bekeken en worden aangestuurd.

Dit is voor ons geen onbekend terrein, het is al jarenlang onze 'core business’. Wij helpen pensioenfondsen dan ook graag met de herinrichting en uitvoering van de financieringsopzet en met de transitie van het huidige naar het nieuwe pensioenstelsel.

Wij helpen elk type pensioenfonds bij de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Wilt u meer weten? We komen graag bij u langs voor een vrijblijvend gesprek.