Update ESG-onderzoekscentrum a.s.r. en UvA (juni '24)

Update ESG-onderzoekscentrum a.s.r. en UvA (juni '24)

04 juli 2024 | 3 min. leestijd

Bij a.s.r. hebben we bijzondere aandacht voor mens, milieu en maatschappij. Het zit verankerd in ons DNA en dus ook in ons beleggingsbeleid. Strategische innovatie en digitalisatie is daarbij essentieel. Daarom heeft a.s.r. samen met de Universiteit van Amsterdam (UvA) op 1 juli 2023 een ESG-onderzoekscentrum opgericht: Research Centre for Sustainable Investments & Insurance (RCSII).

Onderzoeken RCSII

In een tijdsbestek van 6 jaar worden er in het RCSII drie onderzoekslijnen aangehouden met elk 2 afzonderlijke onderwerpen. De onderzoekslijnen starten niet alle drie tegelijk. Op dit moment is het onderzoek naar ESG- risico’s op vastgoed en hypotheken, het kwantificeren van de impact van investeringen met Artificial Intelligence en het opsporen van greenwashing begonnen. De overige onderzoekslijnen volgen de komende jaren. Uiterlijk mei 2025 wordt het laatste onderzoek gestart.

Waar staan we nu? Een update:

Onderzoek ESG-risico's in de vastgoed- en verzekeringsportefeuille

Binnen het RCSII wordt onderzoek gedaan in drie verschillende onderzoekslijnen met ieder twee afzonderlijke sub thema's. Allereerst is er het onderzoek naar ESG-risico’s in de vastgoed en verzekeringsportefeuille. Het afgelopen jaar is de eerste Post-doc aangenomen om te onderzoeken wat de ESG-risico’s zijn in de financiële -en verzekeringsportfolio’s. Mogelijk kunnen wij op termijn binnen deze onderzoekslijn ook nog een PhD-kandidaat verwelkomen die zich specifiek zal bezighouden met de ESG-risico’s voor de vastgoedportefeuille.

Onderzoek kwantificatie van de impact met impact-investeringen

Voor de onderzoekslijn naar de kwantificatie van de impact die gemaakt wordt met impact-investeringen is de eerste PhD-kandidaat aangenomen. Hij zal zich storten op het sub thema over het kwantificeren van de impact van impact-investeringen en zal hiervoor onder andere Artificial Intelligence (AI) gaan gebruiken. Daarnaast staat op dit moment een vacature open voor een Post-doc positie voor de identificatie van klantvoorkeuren op verschillende impact metrieken.

Onderzoek toepassingen van Artificial Intelligence

De derde onderzoekslijn zal zich bezighouden met de toepassingen van AI om klimaat alignement van bedrijven te kwantificeren en greenwashing te detecteren. Voor het eerste sub thema, klimaat alignement, wordt mogelijk op korte termijn een PhD-kandidaat aangenomen. Voor het tweede sub thema, de detectie van greenwashing, is een Post-doc van start gegaan.

Omdat het onderzoekscentrum vooralsnog tot 2029 zal bestaan, is het streven om de openstaande posities het komende jaar helemaal ingevuld te hebben.

Actieve bijdrage aan duurzaam investeren en verzekeren

De insteek van het RCSII was, en is nog steeds, om een actieve bijdrage te leveren aan duurzaam investeren en verzekeren waar zowel a.s.r. als andere financiële spelers en de maatschappij baat bij hebben. Er wordt daarom actief samen gewerkt met de UvA om het RCSII te laten slagen in deze missie. Er worden regelmatig meetings en bijeenkomsten georganiseerd tussen a.s.r. en de UvA maar ook met andere geïnteresseerden om kennis met elkaar te delen en samenwerking te bevorderen.

Een van de georganiseerde bijeenkomsten was de openbare RCSII-workshop op 18 maart, als onderdeel van de SEEMS seminars (Seminars on Environmental Economics and Management of Sustainability), waar twee van onze Post-docs een inkijkje hebben gegeven in hun onderzoek en de laatste resultaten hebben gedeeld.

Lees meer over het RCSII.

  • Duurzaam

Auteur

Dit is een foto van Julia Noothout.

Julia Noothout

Data Scientist & Portfoliomanager

Julia houdt zich dagelijks bezig met het verder integreren van duurzaamheidsfactoren in het investeringsproces.

Neem contact op