Februari 2021: de R (van reflatie) is in de maand

Februari 2021: de R (van reflatie) is in de maand

03 maart 2021 | 2 min. leestijd

Waar financiële markten aan het begin van het jaar nog een beetje zoekende leken naar richting, overheerste in februari duidelijk één thema: ‘reflatie’. De verwachting dat de inflatiedruk in de loop van 2021 zal oplopen pakte goed uit voor aandelen, maar zette de koersen van staatsobligaties onder druk.

Februari 2021 leverde op veel markten opvallende koersuitslagen op, maar de meest wezenlijke was waarschijnlijk wel de rentestijging op obligatiemarkten, die de koersen van staatsobligaties onder druk zette. De rentes op staatstsobligaties van vrijwel alle grote landen zijn sinds begin dit jaar met enkele tientallen basispunten opgelopen. Rentes op langlopende staatsobligaties stegen harder dan die op kortlopende staatsobligaties, met in obligatieterminologie een ‘versteiling van de curve’ tot gevolg. Voor beleggers in Europese staatsobligaties vertaalde dit zich in februari in een negatief rendement van gemiddeld ca. 2%. De hogere renteniveaus drukten ook het rendement op bedrijfsobligaties, maar daar zorgde hogere risicobereidheid onder beleggers voor enige compensatie, zodat het verlies op Europese bedrijfsobligaties in februari beperkt bleef tot ca. 1%. De meer risicovolle Europese ‘high yield’-bedrijfsobligaties leverden zelfs nog een licht positief rendement op van ca. 0,5%.

De hogere rentes op staatsobligaties vormden tot nu toe dit jaar geen belemmering voor hogere aandelenkoersen. Opvallend daarbij was dat de aandelenregio’s die in januari het beste presteerden, Azië en opkomende markten, in februari juist achterbleven bij Europa en de VS. De MSCI Asia Pacific-index leverde in februari een rendement op van +1,9% in euro’s gemeten, en de MSCI Emerging Markets-index een rendement van +1,3%. De MSCI Europe en MSCI North America-indices behaalden in februari positieve rendementen van respectievelijk 2,5% en 3,2%. Over de eerste twee maanden van 2021 zijn de rendementsverschillen tussen ontwikkelde en opkomende markten niet zo groot meer, met 3,1% voor de MSCI World Developed Markets-index en 5,6% voor de MSCI Emerging Markets-index.

Lees de hele update in de pdf via de balk hieronder.

  • Marktontwikkelingen

Auteur

Dit is een foto van Iwan Peters.

Iwan Peters

Senior beleggingsstrateeg

Als beleggingsstrateeg richt Iwan zich op de analyse van financiële markten vanuit (macro-) economisch perspectief, tactische asset allocatie en economische scenario-analyse.

Neem contact op