Wel groene energie, geen legergroen: investeringen voor een kleinere voetafdruk

Investeringen voor een kleinere voetafdruk

05 maart 2019 | 3 min. leestijd

Bij a.s.r. vermogensbeheer investeren we niet in legergroen, maar wel in groene energie. Dat zijn van die bewuste keuzes om via onze beleggingen de wereld stap voor stap te verbeteren. Om een kleinere voetafdruk te realiseren, met bijvoorbeeld minder CO2-uitstoot. En dat zeggen we niet alleen, dat meten we ook.

Carbon accounting: de klimaatimpact van investeringen

Want juist door te weten wat de impact van investeringen op klimaatverandering is, kan een beslissing voor de lange termijn genomen worden. En die impact, die meten we via carbon accounting. Een methode die we met 13 andere Nederlandse financiële instellingen ontwikkelden en nu verder verfijnen door meerdere beleggingscategorieën erin op te nemen.

"We selecteren de beste bedrijven op het gebied van duurzaamheid, onder meer op basis van milieu-indicatoren."

Joost Notenboom Senior Advisor Responsible Investments

Of we wel of niet investeren in een bedrijf of in een fonds, wordt onder meer bepaald door de duurzaamheidscriteria van ons beleggingsbeleid . Daarmee selecteren we de beste bedrijven op het gebied van duurzaamheid, onder meer op basis van milieu indicatoren.

32% minder CO2-uitstoot 

De voetafdruk van onze investeringen, gebaseerd op de CO2-emissie per € 1 miljoen, is eind 2018 gedaald met 32% t.o.v. eind 2017. Een enorme reductie dus! Tevens is het aantal beleggingscategorieën dat we meenemen in de genoemde meetmethode in de laatste maanden van 2018 flink uitgebreid.

Klimaatbestendige portefeuille

Een recent voorbeeld van onze aanpak om via beleggingen positieve invloed op het klimaat en de wereld van morgen uit te oefenen, is een pilot die we in 2018 met Ortec Finance hebben uitgevoerd. Daarin toonden we het belang aan om onder meer de macro-economische effecten van de opwarming van de aarde mee te nemen in financiële scenario’s. Innovaties als deze leiden tot betere inzichten en daarmee tot lange termijn keuzes die resulteren in een klimaatbestendige portefeuille, die in lijn is met het Klimaatakkoord van Parijs.

Een groenere wereld met financieel en maatschappelijk rendement

Met duurzame investeringen de wereld beter maken, groener zogezegd, dat is wat we met de wereld van Lang willen bereiken. Daarvoor nemen we langetermijnbeslissingen waarbij we natuurlijk het financiële rendement niet uit het oog verliezen, maar waar we ook oog hebben voor het maatschappelijke rendement. Het andere rendement dus, waar we allemaal van profiteren.

Kiest u ook voor groen, voor morgen?

Het zijn deze keuzes waardoor het vermogen van onze klanten bijdraagt aan een kleinere voetafdruk nu, en een groenere wereld voor morgen. Wilt u het beheerd vermogen van uw fondsen verantwoord laten groeien met een klimaatbestendige beleggingsportefeuille? Kies dan ook voor de lange termijn en werk met ons mee aan de wereld van morgen.

  • Duurzaam
  • Obligaties

Auteur

Dit is een foto van Joost Notenboom.

Joost Notenboom

Senior Advisor Responsible Investments

Joost is verantwoordelijk voor het doorvoeren van ons duurzame beleid in de beleggingen.

Neem contact op