asr vermogensbeheer ondertekent verklaring duurzame palmolie

asr vermogensbeheer ondertekent verklaring duurzame palmolie

16 april 2019 | 3 min. leestijd

a.s.r. vermogensbeheer heeft onlangs het Investor Statement voor duurzame palmolie ondertekend. Een belangrijk signaal waarmee we, samen met 54 andere investeerders en vermogensbeheerders wereldwijd, nogmaals de palmolie-industrie duidelijk maken wat onze verwachtingen zijn van hun inspanningen om die hele keten duurzamer te maken, op elk gebied.

Reputatie van palmolie-industrie is potentieel risico voor bedrijven en investeerders

Palmolie is wereldwijd de meest gebruikte plantaardige olie. Het heeft ook verschillende voordelen ten opzichte van andere plantaardige oliën. Zo is het veelzijdig inzetbaar, is de opbrengst hoog en zijn de kosten laag. Toch heeft deze sector een slechte reputatie. Het huidige productiebeleid bijvoorbeeld, leidt tot ontbossing waardoor meer broeikasgassen worden uitgestoten en de biodiversiteit afneemt. Ook zaken als kinderarbeid, gezondheids- en veiligheidsissues en de conflicten rondom de landrechten van lokale gemeenschappen plaatsen deze sector in een slecht daglicht.

Duurzamer sector? Impact op veel fronten!

De huidige situatie in de palmolie-industrie is dus niet op alle fronten duurzaam en passend bij onze beleggingsvisie. Daarentegen zien we wel dat de vraag naar palmolie blijft toenemen en dat die sector een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de landen waar het wordt geproduceerd. Als deze sector kan veranderen in een meer duurzame sector, heeft dat impact op veel fronten. Een belangrijke overweging dus om onze invloed aan te wenden en onze stem als vermogensbeheerder te laten horen. Kunnen we deze sector nu bewegen om zich in te zetten voor een duurzaam beleid, dan levert dat op de lange termijn veel op, voor iedereen.

"No Deforestation, No Peat and No Exploitation"

Daarom hebben wij ook de verklaring ondertekend waarin we aangeven dat wij de RSPO, de Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie, ondersteunen. Ook benadrukken we in die verklaring wat de minimale eerste stap voor al die bedrijven in de palmoliesector zou moeten zijn; het aannemen en implementeren van een beleid tegen ontbossing en niet-duurzame exploitatie ("No Deforestation, No Peat and No Exploitation", ook wel NDPE genoemd). Overigens is deze verklaring geen nieuwe stap in ons duurzaamheidsbeleid; bedrijven in deze sector werden al getoetst op hun duurzame aanpak, conform de RSPO-richtlijnen.

$7,6 miljard beheerd vermogen

In totaal hebben 55 bedrijven wereldwijd de verklaring ondertekend, investeerders en vermogensbeheerders die samen goed zijn voor ongeveer $7,6 miljard beheerd vermogen. Door gezamenlijk op te treden tegen de huidige situatie in de palmolie-industrie, maken we een vuist van formaat en kunnen we zo de transitie naar een duurzamer sector in gang zetten. Een verandering die hard nodig is; voor de medewerkers van die bedrijven, voor de landeigenaren in die regio’s en voor een beter klimaat wereldwijd.

Essentiële transitie, daar zetten wij ons voor in

Als a.s.r. vermogensbeheer zetten we ons in voor een goed rendement, het andere rendement noemen we dat ook. Een rendement dat goed is voor onze klanten en goed voor de lange termijn. Deze ondertekening past daarin, omdat we daarmee ons duurzaamheidsbeleid nogmaals benadrukken en kracht zetten bij onze ambitie om de transitie naar meer duurzame palmolie te realiseren.

  • Visie
  • Duurzaam

Auteur

Dit is een foto van Raquel Criado Larrea.

Raquel Criado Larrea

Hoofd Sustainable Investments

Raquel is verantwoordelijk voor beleid en implementatie van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen van ASR Nederland.

Neem contact op