Onze drie duurzame strategieën

Onze drie duurzame strategieën 

Het aandelenteam heeft op basis van de genoemde aanpak drie duurzame strategieën ontwikkeld. 

1. De  a.s.r. Indexplus strategie

De IndexPlus strategie is gelanceerd in 2017 en heeft per 30 juni 2021 een totaal belegd vermogen van EUR xx miljard. Deze strategie kenmerkt zich door een breed gespreide portefeuilleopbouw met een beperkte afwijking van de gevolgde index. De IndexPlus producten zijn verkrijgbaar in fondsvorm voor de regio’s Amerika en Europa. De beleggingsstrategie van is gericht op het behalen van een relatief beter rendement op lange termijn dan de index tegen een relatief lager risico.

Het ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen Fonds en het ASR ESG IndexPlus Institutioneel Europa Aandelen Fonds hebben een duurzame beleggingsdoelstelling zoals bedoeld in de zin van Artikel 9 van de Transparantieverordening. De fondsen streven naar een vermindering van koolstofemissies en het stimuleren van de energietransitie.

Grafiek Aandelen LTSQ

2. De Long Term Sustainable Quality (LTSQ) strategie

Binnen deze, ook in 2017 gelanceerde, strategie wordt belegd in een geconcentreerde groep duurzame kwaliteitsbedrijven. Hoewel duurzame kwaliteitsgedachte vergelijkbaar is met die van de IndexPlus strategie, is de afwijking ten opzichte van de index groter. De strategie is verkrijgbaar in mandaatvorm voor de regio’s Amerika en Europa. Sinds 2018 is de strategie voor de regio Nederland verkrijgbaar in fondsvorm. Het ASR Duurzaam Institutioneel Nederlandse Aandelen Fonds kwalificeert als een product dat ecologische en/of sociale kenmerken promoot zoals bedoeld in de zin van Artikel 8 van de Transparantieverordening doordat bij het nemen van de beleggingsbeslissingen een duurzaamheidsbeleid wordt toegepast.

3. De Long Term Quality Impact strategie

Met de Long term Quality Impact strategie is in 2019 van start gegaan. Investeringen die kwalificeren voor deze strategie moeten naast de duurzame kwaliteitsvoorwaarde ook voldoen aan de impact voorwaarde. Zo moet er onder meer een causale relatie zijn tussen de investering en de gegenereerde impact. Bij de bepaling hiervan volgen we de Impact Investing Market Map die door UNPRI is opgesteld en de hierbij gestelde variabelen. Ook deze wereldwijde strategie is verkrijgbaar in mandaatvorm.

  • Aandelen
  • Duurzaam