Onze drie duurzame strategieën

Onze drie duurzame strategieën

Onze drie duurzame strategieën 

Het aandelenteam heeft op basis van de genoemde aanpak drie duurzame strategieën ontwikkeld. 

1. De  a.s.r. Indexplus strategie

De IndexPlus strategie is gelanceerd in 2017 en heeft per 31 december 2021 een totaal belegd vermogen van EUR 5,6 miljard. Deze strategie kenmerkt zich door een breed gespreide portefeuilleopbouw met een beperkte afwijking van de gevolgde index. De IndexPlus producten zijn verkrijgbaar in fondsvorm voor de regio’s Amerika en Europa. De beleggingsstrategie van aandelen is gericht op het behalen van een relatief beter rendement op lange termijn dan de index, die is opgenomen in het prospectus van deze fondsen, tegen een relatief lager risico.

Het ASR Duurzaam Amerikaanse Aandelen Fonds en het ASR ESG IndexPlus Institutioneel Europa Aandelen Fonds kwalificeren wij als producten die ecologische en/of sociale kenmerken promoten zoals bedoeld in de zin van Artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation. De fondsen streven naar een vermindering van koolstofemissies en het stimuleren van de energietransitie. Om dit te bereiken streven de fondsen ernaar om de CO2-intensiteit van de portefeuille per 2030 met 50% te reduceren (met 2017 als basisjaar) en per 2050 klimaatneutraal te zijn, rekening houdend met de beleggingsdoelstelling en de restricties van de fondsen. De beleggingsfondsen hebben in alle gevallen een substantieel lager gewogen gemiddelde CO2-intensiteit dan de brede marktindex. 

2. De Long Term Sustainable Quality (LTSQ) strategie

Binnen deze, ook in 2017 gelanceerde, strategie wordt belegd in een geconcentreerde groep duurzame kwaliteitsbedrijven. Hierbij zoeken wij naar bedrijven die voldoen aan onze definitie van duurzame kwaliteit. Dit zijn bedrijven die zorgvuldig na een diepgaande fundamentele analyse worden geselecteerd, waarbij we de nadruk leggen op hun vermogen om duurzame waardecreatie te realiseren. Duurzame waardecreatie houdt in dat een bedrijf waarde genereert en vergroot op een manier die op de lange termijn winstgevend is, terwijl het tegelijkertijd rekening houdt met de impact op milieu, maatschappij en governance (ESG-factoren). Dit vormt de kern van onze benadering voor het identificeren en selecteren van bedrijven die passen bij onze duurzame beleggingsstrategie. Hoewel de duurzame kwaliteitsgedachte vergelijkbaar is met die van de IndexPlus strategie, is de afwijking ten opzichte van de index groter. De strategie is verkrijgbaar in mandaatvorm voor de regio’s Amerika en Europa. Sinds 2018 is de strategie voor de regio Nederland verkrijgbaar in fondsvorm.

3. De Long Term Quality Impact strategie

De Long term Quality Impact strategie is in 2019 van start gegaan. Investeringen die kwalificeren voor deze strategie moeten naast de duurzame kwaliteitsvoorwaarde (zoals hierboven beschreven) ook voldoen aan de voorwaarden voor impact beleggingen. Impact beleggen onderscheidt zich door de intentie om naast een marktconform financieel rendement ook positieve impact te genereren op een duurzame toekomst voor mens en planeet. We kiezen voor bedrijven die met hun producten, diensten, technologie of infrastructuur een meetbare positieve bijdrage leveren aan het oplossen van een of meerdere problemen op sociaal- en milieugebied. Bij de bepaling of er sprake is van voldoende meetbare bijdrage aan een ecologisch of sociaal doel volgen we de Impact Investing Market Map die door UNPRI is opgesteld en de hierbij gestelde variabelen. Ook deze wereldwijde strategie is verkrijgbaar in mandaatvorm.

  • Aandelen
  • Duurzaam