PAI Statement

13 januari 2022 | 2 min. leestijd

PAI staat voor Principal Adverse Impacts. In deze verklaring lichten we toe hoe we het voorkomen van eventuele negatieve effecten op duurzaamheid meewegen bij onze beleggingsbeslissingen. Wij houden bij onze beleggingsbeslissingen rekening met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren. Deze PAI-verklaring resulteert in onze beleggingsaanpak en wordt jaarlijks aangepast op basis van nieuwe inzichten en doelstellingen op het gebied van duurzaam en verantwoord beleggen.

Wij zijn onderdeel van ASR Nederland N.V. dat een groepsbreed duurzaamheidsbeleid, belonings- en inkoopbeleid heeft. Wij passen al deze policies toe met het oog op een duurzame bedrijfsvoering. Daarnaast hebben we een eigen beleid voor duurzaam beleggen. Dit passen we toe in aanvulling op het beleid van ASR NL. 

SRI-beleid

Het SRI-beleid (Socially Responsible Investment-beleid, ofwel het duurzame beleggingsbeleid) van a.s.r. vermogensbeheer stelt eisen aan de beleggingen van de fondsen die wij beheren, waaronder op het vlak van duurzaamheid. We passen dit beleid ook toe op de beleggingen ten behoeve van de beleggingsfondsen en bij het beheren van individuele vermogens. Het SRI-beleid bevat criteria, standaarden en beheersingsprocessen voor verscheidene ESG-thema's (Environmental, Social and Governance) met het oog op het beheersen van belangrijke duurzaamheidsrisico’s en het beperken van ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheid. Het SRI-beleid wordt periodiek aangepast aan de hand van nieuwe inzichten, beschikbare informatie, nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving en verwachtingen.

In de download hieronder lees je ons hele statement.

  • Duurzaam
  • Beleid

Auteur

WVD 191202 002 Grey Linkedin

Joost Notenboom

Senior Advisor Responsible Investments

Joost is verantwoordelijk voor het doorvoeren van ons duurzame beleid in de beleggingen.

Neem contact op