PAI Statement

PAI Statement

30 juni 2023 | 2 min. leestijd

Duurzaamheidsinformatie

PAI staat voor Principal Adverse Impacts. In deze Verklaring over de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren lichten we toe hoe we het voorkomen van eventuele negatieve effecten op duurzaamheid meewegen bij onze beleggingsbeslissingen. Wij houden bij onze beleggingsbeslissingen rekening met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren. Deze PAI-verklaring beschrijft onze beleggingsaanpak van de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren en wordt jaarlijks aangepast op basis van nieuwe inzichten en doelstellingen op het gebied van duurzaam en verantwoord beleggen. Beleggen op een duurzame en verantwoorde wijze omvat investeringen die waarde genereren en vergroten op een manier die winstgevend is op de lange termijn en tegelijkertijd oog heeft voor de impact op milieu, maatschappij en governance (ESG-factoren).

Wij zijn onderdeel van ASR Nederland N.V. dat een groepsbreed duurzaamheidsbeleid, belonings- en inkoopbeleid heeft. Wij passen al deze beleidsmaatregelen toe met het oog op een duurzame bedrijfsvoering, waarbij rekening wordt gehouden met ecologische en sociale kenmerken en eventuele negatieve effecten op mens, milieu en bestuur van beleggingsbeslissingen op ecologische en sociale kenmerken. Daarnaast hebben we een eigen beleid voor duurzaam beleggen: zie hieronder meer daarover. Dit SRI-beleid passen we toe in aanvulling op het beleid van ASR NL.

SRI-beleid

Het SRI-beleid (Socially Responsible Investment-beleid, ofwel het duurzame beleggingsbeleid) van a.s.r. vermogensbeheer stelt eisen op het vlak van duurzaamheid aan de beleggingen van de fondsen die wij beheren. We passen dit beleid ook toe op de beleggingen ten behoeve van de beleggingsfondsen en bij het beheren van individuele vermogens. Het SRI-beleid bevat criteria, standaarden en beheersingsprocessen voor verschillende ESG-thema's (Environmental, Social and Governance) met het oog op het beheersen van belangrijke duurzaamheidsrisico’s en het beperken van ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op mens, milieu en bestuur. Het SRI-beleid wordt periodiek aangepast aan de hand van nieuwe inzichten, beschikbare informatie, nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving en verwachtingen.

  • Duurzaam
  • Beleid

Downloads

PAI Statement AVB

Auteur

Dit is een foto van Marjolein Meulensteen.

Marjolein Meulensteen

Portfoliomanager responsible investing

Marjolein werkt al jaren aan een duurzaam a.s.r. en sinds 2018 doet ze dat voor a.s.r. vermogensbeheer

Neem contact op