Over klimaat en energie...

Over klimaat en energie...

10 augustus 2022 | 4 min. leestijd

De urgentie van de klimaatcrisis is hoog. De IPCC publiceerde in 2018 al een vlammend rapport en heeft onlangs opnieuw een rapportagecyclus afgerond, waarin de laatste wetenschappelijke inzichten rondom klimaatmitigatie en adaptatie niet veel ruimte voor twijfel overlaten. De klok tikt en de wereld moet écht aan de slag.

a.s.r. doelstellingen op klimaat en energie
Al sinds het Klimaatakkoord van Parijs in 2015 is a.s.r. bezig om een actieve bijdrage te leveren aan de realisatie van haardoelen. Al vanaf het begin zijn wij betrokken bij het ontwikkelen van standaarden en meetmethodes  voor gefinancierde broeikasgasemissies. In het begin vanuit de beleggingsportefeuilles later ook via verzekeringsproducten en diensten. De doelstellingen die wij onszelf voor de periode 2018-2021 hadden gesteld, op het gebied van CO2e-berekeningen en impactinvesteringen, zijn inmiddels behaald. Tijd voor de volgende stap.

Impact investeren
Impact investeren is waar financieel en maatschappelijk rendement samenkomen, en waar de intentie van het bedrijf of het project is om een bepaald maatschappelijk doel te realiseren. Wij hebben voor al onze beleggingscategorieën hier richtlijnen voor opgesteld; uiteraard afgestemd met onze accountant.

Voorbeelden met impact
Concrete voorbeelden van impact investeringen die wij onlangs hebben gedaan zijn een schuldinvestering in Dogger Bank –’s werelds grootste wind op zee project in de Noordzee, maar ook een deelname in het derde fonds van SET Ventures – durfkapitaal gericht op de energie transitie. We kopen ook regelmatig groene bedrijfs- of staatsobligaties aan, mits deze aan onze criteria voldoen, en ook via onze onderhandse leningen kunnen wij ‘impact namen’ vanuit het midden- en kleinbedrijf in portefeuille houden; zoals een Nederlands elektrisch autoleasebedrijf.

Impact investeringen uitbouwen
Voor de periode tot en met 2024 hebben wij onszelf uitgedaagd om onze impact investeringen uit te bouwen tot 4.5 miljard euro. Dit is substantieel en niet makkelijk te realiseren binnen een speelveld met steeds strengere definities voor wat ‘impact’ precies is. Daarnaast kennen wij nu voor meer dan 95 procent van onze balansbeleggingen de voetafdruk in termen van CO2e uitstoot. Meten is weten en nu is het tijd om te reduceren: 65 procent in 2030 ten opzichte van 2015. Dat geldt voor onze beleggingen in beursgenoteerde aandelen en bedrijfsobligaties, staatsleningen, hypotheken en vastgoed[1]. Hiermee hopen wij vooruit te blijven lopen in onze sector, binnen het in 2019 ondertekende Klimaatcommitment, en de onlangs uitgesproken verwachtingen van Minister Kaag.

De weg naar Parijs
Het doel van netto nul uitstoot in 2050 is nog te ver weg. Concrete korte(re) termijndoelen zijn nodig op weg ‘naar Parijs’. Dit vragen wij van bedrijven, waarin we investeren, dus dat moeten wij zelf ook doen. Ons 2030 reductiedoel van 65 procent krijgt daarom verder inhoud via onze strategie voor de fossiele energiesector; verreweg de grootste uitstoter van broeikasgassen binnen de economie.

Beleggen in lijn met netto nul
Wij hebben eerder al afscheid genomen van onze beleggingen in kolen. Voor het einde van 2021 belegden wij al minimaal in kolen, maar nu zijn ze compleet verkocht.  Kolen hebben geen toekomst als energieopwekker binnen een 1.5 graden wereld.

Daarnaast voeren wij de komende periode, tot eind 2024, een intensieve dialoog met het restant fossiele energiebedrijven waar wij nog schuld bij hebben of aandelen van hebben. Dit is een kort lijstje. Wij willen onszelf ervan verzekeren dat de 2050 netto-nul doelstellingen die deze bedrijven zichzelf hebben opgelegd, ook daadwerkelijk onderbouwd zijn met haalbare, ambitieuze en concrete interimstappen richting 2025 en 2030.

We kunnen klimaatactie binnen deze sector niet blijven uitstellen. Als bedrijven niet in staat zijn de hernieuwbare energiekampioenen van de toekomst te worden, dan kiezen wij vanaf 2025 ervoor om de premiegelden van onze klanten ergens anders te beleggen.

Meer weten?
Meer over onze aanpak voor klimaatgericht beleggen vindt u in onze routekaart of ons meest recente klimaatverslag. Hier in leest u ook meer over onze aanpak voor andere sectoren van de economie met een grote klimaatvoetafdruk, zoals de landbouw, afvalverwerking, waterzuivering, cement en staal, en transport.

[1] De reductiedoelstelling van 65 procent is een gewogen doelstelling over de genoemde beleggingscategorieën heen; welke ook hun individuele doelstellingen kennen zodat wij niet kunnen salderen tussen beleggingscategorieën en het effect van strategische en tactische over- en onderwegingen minimaliseren. Voor de balansbeleggingen die beheerd worden door a.s.r. vermogensbeheer (beursgenoteerde aandelen, bedrijfsobligaties en staatsleningen) geldt een reductiedoelstelling van 70 procent.

Lees meer over duurzaam beleggen

  • Duurzaam

Auteur

Dit is een foto van Raquel Criado Larrea.

Raquel Criado Larrea

Hoofd Sustainable Investments

Raquel is verantwoordelijk voor beleid en implementatie van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen van ASR Nederland.

Neem contact op