Biodiversiteit op de agenda van financiële instellingen

Biodiversiteit op de agenda van financiële instellingen

21 april 2022 | 5 min. leestijd

Met de Finance for Biodiversity Pledge waar ook a.s.r. zich in 2020 aan heeft verbonden, willen we de snel afnemende biodiversiteit op de agenda zetten van financiële instellingen. De deadline in2024 lijkt nog ver weg, maar als a.s.r. vermogensbeheer hebben we al verschillende stappen genomen, zowel in ons eigen beleggingsproces als met verschillende publicaties om andere financiële instellingen te informeren en inspireren.

Voortouw nemen in behoud en herstel

De financiële sector en biodiversiteit zijn nauw met elkaar verbonden. Zo zijn veel sectoren van onze economie afhankelijk van de variëteit in planten, dieren en insecten. Het verlies aan biodiversiteit kan naar schatting 1,7 tot 3,9 biljoen euro per jaar kosten1. Een schadepost die direct ten laste komt van toekomstige generaties. Daar komt bij dat financiële instellingen bijdragen aan dat verlies aan biodiversiteit als ze investeren in bedrijven die bijvoorbeeld ontbossing veroorzaken. Onze sector kan en moet dus het voortouw nemen om de biodiversiteit te behouden en te herstellen.

Risico’s door verlies aan biodiversiteit

Behalve a.s.r. staan ook veel andere Nederlandse financiële instellingen achter de Pledge. Maar het onderwerp biodiversiteit is complex en er is nog geen overeenstemming over hoe de impact gemeten moet worden. Toch is er al wel nu actie nodig. Daarom heeft de Werkgroep Biodiversiteit van het Platform voor Duurzame Financiering een paper gepresenteerd die inzicht geeft in onder meer de risico’s van het verlies van biodiversiteit voor financiële instellingen en hoe ze impact kunnen creëren. Voorbeelden van hoe de werkgroepleden biodiversiteit in hun organisatie en activiteiten hebben geïntegreerd worden gebruikt voor kennisdeling en inspiratie.

Impact via bedrijven

Bij a.s.r. vermogensbeheer zetten we op meerdere vlakken stappen op het gebied van biodiversiteit. Zo zijn we betrokken bij verschillende bedrijven waar we het verlies van biodiversiteit op de agenda plaatsen. Dit doen we onder meer bij Bunge, momenteel de grootste verwerker van oliezaden zoals sojabonen wereldwijd. Bunge zet zich in voor ‘Zero Deforestation’ en wil dit in 2025 in de hele toeleveringsketen gerealiseerd hebben. Wij spreken ze hierover en volgen de ontwikkelingen en hun inzet hierin op de voet. Een ander bedrijf waar we bij betrokken zijn is Mondelez, een grote speler in de cacao-industrie. De cacaoteelt heeft directe invloed op ontbossing door de lage inkomsten voor cacaotelers. Door de nadruk te leggen op een leefbaar inkomen verkleint de noodzaak om meer cacaoplantages aan te leggen. Mondelez heeft dit hoog op de agenda staan en we bespreken hun aanpak hierin.

Engagementprogramma

We zijn ook betrokken in een engagementprogramma met behulp van Satelligence; een start-up uit Utrecht die met satellietbeelden de ontbossing in kaart brengt. Met deze techniek wordt duidelijk of maatregelen tegen ontbossing effect hebben en of de toeleveranciers van grote merken bijdragen aan een ontbossingsvrije keten. Met dit initiatief brengen we meer transparantie in de keten van toeleveranciers van onder meer Costco, McDonalds en Johnson & Johnson. Bij deze laatste grootverbruiker van palmolie voor zijn cosmeticatak hebben wij het initiatief genomen voor engagementgesprekken over hun activiteiten om ontbossing tegen te gaan.

IMVO-convenant

Ook dichter bij huis zijn we actief op het gebied van biodiversiteit. Zo gaan we via het IMVO-convenant van de verzekeringssector in gesprek met 3 FMCG-bedrijven om onder andere de ontbossing in Brazilië te stoppen door alternatieven voor sojaproductie te bespreken. We bezoeken met dit verbond bedrijven om zo kennis te delen en meer te leren in de praktijk. Door samen op te trekken kunnen we meer, leren we meer en vergroten we uiteindelijk onze impact.

Impactinvesteringen

Met impactinvesteringen dragen we ook actief bij. Zo willen we onze positieve impact vergroten en hebben we 4,5 miljard euro aan impactinvesteringen in 2024 als doelstelling. Dat doen we nu al met investeringen in Mosa Meat, een bedrijf dat kweekvlees ontwikkelt. Andere impactinvesteringen doen we in Rootwave dat duurzame alternatieven voor chemische bestrijdingsmiddelen ontwikkelt en in Novameat, een start-up dat plantaardige vleesvervangers ontwikkelt.

Meten van impact

Met al deze initiatieven voldoen we al aan de eerste twee eisen van de Pledge: samenwerking en kennisdeling en de dialoog aangaan met bedrijven. Het meten van de impact, het derde punt is nog lastig, want hoe meet je de impact op biodiversiteit? Hiervoor zijn we aangesloten bij PBAF, Platform Biodiversity Accounting Financials, waarin richtlijnen worden gesteld om de impact op biodiversiteit te meten. Intern onderzoeken we ook welke methode past bij onze beleggingsportefeuilles en -processen.

Targets bepalen

Zodra we inzicht hebben in de impact en duidelijk is hoe dit gemeten wordt, kunnen we de vierde stap van de Pledge doen: targets bepalen. Met de targets willen we vaststellen hoe we de negatieve impact verkleinen en de positieve impact vergroten. Voor dat laatste hebben we al veel initiatieven opgestart zoals de eerdergenoemde voorbeelden. De mate waarin dat bijdraagt wordt duidelijk zodra de meetmethode vastligt. Wat al wel duidelijk is, is dat het behoud en het herstel van biodiversiteit een forse aanpassing vereist in de keuze van investeringen en in de activiteiten die dat stimuleren. Dat financiële instellingen hierbij een belangrijke rol innemen, is onmiskenbaar. Wij hebben die rol nu al actief opgepakt.

Bron: DNB, werkgroep biodiversiteit, werkgroep: a.s.r, Actiam, APG, ASN Bank, FMO, Rabobank, Robeco en NWB Bank.

Lees meer over duurzaam beleggen

  • Duurzaam

Auteur

Dit is een foto van Marjolein Meulensteen.

Marjolein Meulensteen

Portfoliomanager responsible investing

Marjolein werkt al jaren aan een duurzaam a.s.r. en sinds 2018 doet ze dat voor a.s.r. vermogensbeheer

Neem contact op