Nieuw Research Centre onderzoekt duurzaamheidsvraagstukken

Nieuw Research Centre onderzoekt duurzaamheidsvraagstukken

06 juli 2023 | 3 min. leestijd

ASR Nederland N.V. (a.s.r.) en de faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) van de Universiteit van Amsterdam (UvA) openen samen een onafhankelijk onderzoekscentrum: het Research Centre for Sustainable Investments & Insurance (RCSII). UvA-wetenschappers doen de komende zes jaar onderzoek naar verschillende duurzaamheidsvraagstukken binnen de financiële sector. Met deze samenwerking investeert a.s.r. in de verdere kennisontwikkeling op het gebied van ESG. Dit past bij de ambitie om uiteindelijk een bijdrage te leveren aan duurzame en leefbare wereld. 

Het RCSII is een samenwerkingsinitiatief van a.s.r. en de FEB van de UvA. Het centrum stelt zich tot doel om vraagstukken te beantwoorden met betrekking tot duurzaam beleggen en verzekeren. Het onderzoek richt zich onder meer op het kwantificeren van klimaatrisico’s voor beleggers en verzekeraars en op mogelijkheden om ‘green washing’ te detecteren. Het RCSII wil daarmee bijdragen aan het vinden van innovatieve oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken die relevant zijn voor verzekeraars, financiële instellingen, toezichthouders en de maatschappij.

Patrick Klijnsmit, directeur a.s.r. vermogensbeheer: ‘a.s.r. behoort met haar duurzaamheidsbeleid tot de Europese en wereldwijde top van meest duurzame bedrijven[1]. Tegelijkertijd zijn er nog een heleboel ESG-vraagstukken waar wij ons voor inspannen; zo is ESG-data vaak nog te ongestructureerd en neemt de hoeveelheid beschikbare ESG-data in rap tempo toe. Alternatieve en innovatieve oplossingen zijn nodig om deze data te verwerken en te analyseren. De meerjarige samenwerking met de UvA heeft tot doel bij te dragen aan het oplossen van dit soort duurzaamheidsvraagstukken, waarmee we de kennis in de sector verrijken.’

Cees Diks, hoogleraar Data Analyse en Economische Statistiek, Directeur van het RCSII: ‘De Faculteit Economie en Bedrijfskunde is internationaal toonaangevend qua onderzoek op het gebied van duurzaam investeren, (gedrags-)economie en AI. De maatschappelijke uitdagingen ten aanzien van duurzaamheid, waaronder de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie, en de bijbehorende urgentie, zijn dusdanig groot dat we dit onderzoek nog verder willen versterken. De samenwerking met a.s.r. biedt ons de mogelijkheid om additionele onderzoekers te laten werken aan deze belangrijke maatschappelijke thema’s, terwijl daarbij de domeinkennis van a.s.r. ten volle kan worden benut. De resultaten van het onderzoek zullen bijdragen aan het vinden van oplossingen voor deze maatschappelijke vraagstukken.’

Het RCSII is een onafhankelijk wetenschappelijk centrum. De onderzoekers zijn bij de faculteit aangesteld en bepalen de invulling van het onderzoek. Het onderzoek wordt gedaan volgens de gedragscode voor wetenschappelijke integriteit, wat inhoudt dat het onafhankelijk en onpartijdig wordt uitgevoerd door de FEB-onderzoekers in het centrum. De bevindingen worden openbaar beschikbaar gesteld.

 

 

[1] Bron: S&P Dow Jones Indices.

  • Persberichten