Financiële instellingen delen stappenplan bescherming biodiversiteit

16 december 2021 | 2 min. leestijd

De Werkgroep Biodiversiteit van het Platform voor Duurzame Financiering - waarin ook a.s.r. zitting neemt - heeft een stappenplan ontwikkeld om financiële instellingen te helpen bij het tegengaan van verlies van biodiversiteit. De gids biedt handvatten voor instellingen voor wie het thema nieuw is, maar ook voor instellingen die al eerste stappen hebben gezet. a.s.r vertelt hoe biodiversiteit is geïntegreerd in het belegginsproces en hoe a.s.r. met de Open Bodem Index verduurzaming van agrarische gronden wil stimuleren.

Finance for Biodiversity Pledge

Het verlies aan biodiversiteit moet naast klimaatverandering op de agenda komen van financiële instellingen. Inmiddels committeert een groot aantal Nederlandse financiële instellingen zich via de Finance for Biodiversity Pledge om uiterlijk 2024 hun impact op biodiversiteit in kaart te brengen, hier doelen aan te koppelen en er vervolgens over te rapporteren. Veel instellingen vinden het echter nog lastig met biodiversiteit aan de slag te gaan vanwege de complexiteit van het onderwerp.

Adobestock 252586597

De werkgroep Biodiversiteit denkt dat deze complexiteit niet hoeft te verhinderen om nu al stappen te zetten. Bovendien kunnen we niet wachten op internationale wetenschappelijke consensus rondom het meten en rapporteren van biodiversiteit, er is nu actie nodig om onze natuur te beschermen. Door het beschikbaar stellen van een stappenplan (Biodiversity in the financial sector – From pledges to action) wil de werkgroep financiële instellingen (verder) op weg helpen met het bepalen van impact, het zetten van doelen en het rapporteren op het thema biodiversiteit. Het document bevat ook richtlijnen voor financiële instellingen die al aan de slag zijn of zelfs vergevorderd zijn.

Instellingen krijgen handvatten bij het formuleren van beleid en doelstellingen, het identificeren van risico’s en het maken van impact en ook hoe hierover te rapporteren. Het stappenplan biedt onder andere inzicht in de verschillende biodiversiteitsrapporten die er zijn en helpt instellingen om het gesprek aan te gaan met hun klanten over biodiversiteit. Per stap worden voorbeelden gegeven hoe financiële instellingen hier in de praktijk op hun manier reeds invulling aan geven.

Lees hier meer over de werkgroep Biodiversiteit en lees hier mee over het Platform voor Duurzame Financiering.

  • Duurzaam
  • Persberichten

Auteur

DSC08568 Bewerkt

Marjolein Meulensteen

Portfoliomanager responsible investing

Marjolein werkt al jaren aan een duurzaam a.s.r. en sinds 2018 doet ze dat voor a.s.r. vermogensbeheer

Neem contact op