November 2021: de comeback van Covid-19

November 2021: de comeback van Covid-19

06 december 2021 | 2 min. leestijd

November 2021 begon goed voor relatief risicovolle beleggingscategorieën zoals aandelen, maar tegen het einde van de maand zorgde de combinatie van een heropleving van ‘Covid-19’ in grote delen van Europa en de ontdekking van een nieuwe coronavariant in Zuid-Afrika voor een draai in het sentiment.

"Met het invallen van de herfst heeft het ‘Covid-19’-virus vooral in Europa een sterke comeback gemaakt.

Iwan Peters Senior beleggingsstrateeg

Met het invallen van de herfst heeft het ‘Covid-19’-virus vooral in Europa een sterke comeback gemaakt, ondanks de relatief hoge vaccinatiegraad hier. Dit heeft inmiddels ook in diverse Europese landen weer gezorgd voor ‘lockdowns’ en ander contactbeperkende maatregelen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in november vooral Europese aandelen slecht presteerden, met een rendement van -2,5% voor de MSCI Europe-index. Tegen het eind van de maand droeg de ontdekking van de ‘omikron’-variant van het ‘Covid-19’-virus in Zuid-Afrika eraan bij dat ook op andere aandelenbeurzen de koersen onder druk kwamen te staan. Zo bleven de MSCI Emerging Markets- en MSCI Asia Pacific-indices de Europese aandelenbeurzen uiteindelijk maar net voor, met rendementen van respectievelijk -2,4% en -2,0% over de hele maand november. Alleen de Amerikaanse beurs wist de maand nog net positief af te sluiten, met een rendement van +0,5% voor de MSCI North America-index. Dit was wel mede te danken aan de koers van de Amerikaanse dollar, die in november 1,7% meer waard werd ten opzichte van de euro.

Staatsobligaties in november best presterende beleggingscategorie

Ondertussen droegen de negatieve ontwikkelingen van het coronavirus en de koersdalingen op aandelenbeurzen bij aan dalende rentes op obligatiemarkten. Staatsobligaties werden daarmee in november de best presterende beleggingscategorie, met een positief rendement van 1,7%. Overigens blijven Europese staatsobligaties desondanks over heel 2021 gemeten nog altijd de slechtst presterende beleggingscategorie, met een negatief rendement van 2% sinds begin 2021. Europese ‘investment grade’-bedrijfsobligaties profiteerden ook van de lagere rentes, met een licht positief maandrendement van 0,2%. De meer risicovolle ‘high yield’-bedrijfsobligaties hadden meer last van de afnemende risicobereidheid onder beleggers, en sloten de maand af met een negatief rendement van -0,5%. Tenslotte hield de relatief rentegevoelige beleggingscategorie Europees beursgenoteerd vastgoed het midden tussen aandelen en staatsobligaties, met een maandrendement van 0,0% in november.

Lees de hele update via de downloadknop hieronder.

  • Marktontwikkelingen
  • Aandelen

Auteur

Dit is een foto van Iwan Peters.

Iwan Peters

Senior beleggingsstrateeg

Als beleggingsstrateeg richt Iwan zich op de analyse van financiële markten vanuit (macro-) economisch perspectief, tactische asset allocatie en economische scenario-analyse.

Neem contact op