Kwartaalrapport Q4 2022

Kwartaalrapport Q4 2022

13 februari 2023 | 1 min. leestijd

39869_0223-eng-kwartaalrapportage-esg-q4-2022-vermogensbeheer_1.png (1)

Kwartaalrapport ESG Q4 2022

Op ESG-gebied is 2022 een zeer bewogen jaar geweest. Vorig jaar werd gekenmerkt door een significant hoog aantal klimaatgerelateerde overstromingen, orkanen en droogtes. Ondanks al het gepraat over klimaatverandering en netto-nulverklaringen van bedrijven en landen laten schattingen zien dat de wereldwijde koolstofemissies in 2022 zelfs met 1% zijn gestegen 1. Er waren gelukkig ook wat lichtpunten in 2022 op duurzaam gebied. In deze Quarterly (ENG) nemen we je daarin mee.

Download
  • Duurzaam
  • Kwartaalrapporten

Auteur

Dit is een foto van Paul van der Weijden.

Paul van der Weijden

Advisor Responsible Investments

Paul is verantwoordelijk voor de uitvoering van het SRI-beleid, het voeren van engagements en het integreren van ESG-risico’s.

Neem contact op