Kwartaalrapport Q4 2021

Kwartaalrapport Q4 2021

10 maart 2022 | 1 min. leestijd

Wat is "net zero" waard?

2021 was het jaar dat veel landen en bedrijven een "net zero" belofte deden. Dit betekent dat het nettoresultaat van de CO2-uitstoot nul is. Het betekent niet automatisch dat er geen CO2 meer in de atmosfeer komt, omdat er meerdere manieren zijn om de CO2-uitstoot te compenseren (bijvoorbeeld herbebossingsprojecten). Een van de problemen van deze compensatietechnieken is een gebrek aan ontwikkelde en erkende berekeningsmethoden voor koolstofopslag/-afvang. Daarnaast is er geen centrale instelling voor het beheer en toezicht op dergelijke CO2-compensaties. Wetenschappers hebben daarom de urgentie van lagere emissies benadrukt in het tijdschrift Nature en instellingen verzocht om een duidelijke definitie van ‘net zero’, zowel voor landen als voor bedrijven.

In dit kwartaalbericht (download de pdf (ENG) hieronder) geven we meer inzicht in de activiteiten die we ondernemen en we zullen de nieuwe fossiele strategie bespreken die onlangs is aangekondigd. Op deze manier willen we meer richting geven aan onze weg naar net zero en een koolstofarme duurzame samenleving.

  • Duurzaam
  • Kwartaalrapporten

Auteur

Dit is een foto van Marjolein Meulensteen.

Marjolein Meulensteen

Portfoliomanager responsible investing

Marjolein werkt al jaren aan een duurzaam a.s.r. en sinds 2018 doet ze dat voor a.s.r. vermogensbeheer

Neem contact op