Vandaag werken aan de wereld van morgen?

Vandaag werken aan de wereld van morgen?

04 februari 2019 | 4 min. leestijd

Klakkeloos het geld beleggen? Dat doen wij niet, maar u toch zeker ook niet? Als u het pensioenvermogen aan ons toevertrouwt, kunt u er zeker van zijn dat wij het maatschappelijk bewust beleggen. Toekomstbestendig dus. Zo werken wij vandaag aan de wereld van morgen. Hoe we dat doen? Dat leggen we graag even uit:

1. Winst met duurzame investeringen

We investeren niet in kinderarbeid, de tabaksindustrie of de wapenhandel. Maar we behalen wel marktconforme resultaten met ons investeringsbeleid. Dat ziet u onder meer in deze cijfers . Een mooi rendement dus, zowel financieel als maatschappelijk. Dat noemen wij het andere rendement. Maar anders of niet, het is net zo aantrekkelijk.

2. Al in 2007 grote stappen gezet in ons duurzaam beleggingsbeleid

De term duurzaam is al zo ingeburgerd dat niemand het nog hoeft uit te leggen. En toch is dit begrip nog niet zo lang gemeengoed. Maar wel bij a.s.r. vermogensbeheer, waar wij in 2007 de duurzame criteria aanzienlijk hebben uitgebreid voor de uitsluiting van bijvoorbeeld kinderarbeid, wapens en de tabaksindustrie. En dat sterke beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen is sindsdien alleen maar aangescherpt.

3. Sinds 2014 nummer 1 bij de Eerlijke Verzekeringswijzer

“Doen wat je zegt en zeggen wat je doet”, dat vinden we belangrijk, daarom zijn we transparant over onze duurzame beleggingsaanpak en behaalde resultaten. En dat wordt gewaardeerd; sinds 2014 zijn wij nummer 1 bij de Eerlijke Verzekeringswijzer. Zij hebben als doel om het beleggingsbeleid van verzekeraars te verduurzamen en dat dit in de praktijk ook echt verbetert. Ons beleggingsbeleid scoort daarin dus het beste van de onderzochte verzekeraars, met de hoogst haalbare score voor ons beleid ten aanzien van de thema’s wapens, gezondheid, arbeidsrechten en mensenrechten.

4. Lange termijn voor al onze klanten

Het vermogen van al onze klanten beleggen we duurzaam. Of dat nu de verzekeraars zijn die ook bij de a.s.r.-groep horen, zoals Ditzo en De Amersfoortse. Of dat het institutionele beleggers zijn, zoals pensioenfondsen, vermogensfondsen of verzekeraars. De toekomst is voor ons allemaal, dus hanteren we onze aanpak voor de lange termijn ook voor allemaal.

5. Ook dierenwelzijn

We noemen het niet zo vaak, maar ook dierenwelzijn telt mee in ons beleggingsbeleid. En dat is niet onopgemerkt gebleven; VBDO noemt ons een “voorbeeld van een verzekeraar die hoge eisen stelt aan dierenwelzijn”. Illustratief voor ons beleid hierin is bijvoorbeeld dat wij de BBFAW hebben ondertekend, een specifieke benchmark over dierenwelzijn, waarin we bedrijven oproepen om de Five Freedoms van dieren te respecteren. Wij zijn ook in dialoog met een aantal bedrijven in de “Luxury Goods” sector om het gebruik van bont en exotisch leer uit te bannen.

6. Beleggingen in de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve medicijnen

Duurzame beleggingen zijn investeringen voor de toekomst. En dat betekent ook beleggingen in onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve en betere medicijnen. Hiervoor werken wij samen met specialisten, die kansrijke bio-tech ondernemingen voor ons selecteren om te investeren in nieuwe hulpmiddelen, medicijnen, behandelingsmethoden of technieken. Denk bijvoorbeeld aan de Neuravi-apparatuur, waarmee een herseninfarct kan worden behandeld.

7. Fatsoenlijk loon als criterium

Het uitsluiten van bedrijven die zich inlaten met kinderarbeid betekent nog niet dat arbeidsrechten volledig gerespecteerd worden. Daarom kijken we verder, naar ‘decent wages’. Dat betekent dat de bedrijven waarin we investeren tenminste een leefbaar loon moeten uitbetalen en er op toezien dat ook hun keten daaraan voldoet. Ook hiervoor hebben we strikte criteria opgenomen in ons duurzaam beleggingsbeleid. Vandaar dat we een 10 scoren bij de Eerlijke Verzekeringswijzer op het thema arbeidsrechten.

Financieel en maatschappelijk rendement, wilt u dat ook?

Ons duurzame beleggingsbeleid bestaat uit duidelijke richtlijnen waarmee we de koers bepalen, die we blijven aanscherpen zodra dat nodig is. Het betekent dat wij, onze klanten en de wereld profiteren van de voordelen op de lange termijn. Met zowel financieel als maatschappelijk rendement. En dat vinden wij belangrijk. Net als onze klanten waarvoor wij het vermogen beheren. Samen werken we aan de wereld van morgen.

  • Duurzaam

Auteur

Dit is een foto van Raquel Criado Larrea.

Raquel Criado Larrea

Hoofd Sustainable Investments

Raquel is verantwoordelijk voor beleid en implementatie van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen van ASR Nederland.

Neem contact op