Oproep beleggers: drastische maatregelen plasticgebruik door bedrijven

Oproep beleggers: drastische maatregelen plasticgebruik door bedrijven

04 mei 2023 | 3 min. leestijd

a.s.r. ondertekent samen met ruim 183 internationale financiële instellingen, beleggers, een collectief statement tegen het gebruik van plastics. Gecoördineerd door de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) bundelen de beleggers, met samen een vermogen van US$10 biljoen, hun krachten en roepen op tot meer actie om de plasticcrisis aan te pakken.  Beleggers maken hun zorgen kenbaar maken over de bedreiging van plastics voor het milieu, klimaat, biodiversiteit, mensenrechten en volksgezondheid. De ondertekenaars vragen bedrijven uit de Fast Mover Consumer Goods- (FMCG) en retail sector om additionele inspanningen, om het gebruik- en hun afhankelijkheid van plastic verpakkingen drastisch te verminderen.

Meer actie tegen plastics

Ruim 183 beleggers, waaronder Nederlandse partijen als Achmea, ACTIAM , a.s.r. en MN, gecoördineerd door de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO), roepen op tot meer actie tegen plastics. Bedrijven moeten het verbruik van plastic verpakkingen voor eenmalig gebruik drastisch verminderen en systemen voor hergebruik van verpakkingen invoeren, gevaarlijke chemicaliën in plastic geleidelijk uitbannen en pleiten voor - niet tegen - beleid dat deze acties ondersteunt.

Gezamenlijke statement

In een gezamenlijke verklaring waarschuwen de ondertekenaars dat de hele levenscyclus van plastics een ernstige en toenemende bedreiging vormt voor de wereld. De geschatte maatschappelijke kosten van plasticvervuiling - waaronder milieusanering, aantasting van het ecosysteem, kortere levensverwachting en medische behandelingen - bedragen meer dan 100 miljard dollar per jaar.

De ondertekenaars stellen dat het niet aanpakken van deze effecten bedrijven blootstelt aan financiële risico’s die de waardecreatie en het beleggingsrendement bedreigen, gezien de golf van acties om de wetgeving wereldwijd aan te scherpen, het toenemende aantal rechtszaken tegen bedrijven en de potentiële bedreiging van de merkwaarde.

Met het ondertekenen van dit statement vragen beleggers aan bedrijven om hun inspanningen om de plasticcrisis aan te pakken drastisch op te voeren.

Samen optrekken tegen de plasticcrisis

Raquel Criado Larrea, Hoofd Sustainable Investments bij a.s.r.: ‘Als a.s.r. herkennen we de rol die de financiële sector heeft in de weg naar een duurzame en leefbare wereld. Om de plasticcrisis aan te pakken moeten we echter gezamenlijk optrekken. Zodoende zijn we blij met het initiatief van de VBDO. Met het ondertekenen van dit collectieve statement laten we gezamenlijk als financiële sector van ons horen; we moeten in actie komen tegen die vervuilende plasticberg. Uiteindelijk is dat nodig om de klimaatdoelstellingen van Parijs te kunnen halen. We zien de uitdaging waar het bedrijfsleven voor staat, die op zoek moet naar duurzame alternatieven. Vanuit a.s.r. vermogensbeheer gaan we hier graag met bedrijven over in gesprek, om zo de weg naar een circulaire economie te versnellen. Maar we vragen de sector ook zelf versneld in actie te komen.’

Lees het persbericht van VBDO

  • Duurzaam
  • Beleggingsstrategieën

Auteur

Dit is een foto van Raquel Criado Larrea.

Raquel Criado Larrea

Hoofd Sustainable Investments

Raquel is verantwoordelijk voor beleid en implementatie van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen van ASR Nederland.

Neem contact op