‘Mensen en culturen zijn weerbarstige dingen’

‘Mensen en culturen zijn weerbarstige dingen’

05 november 2020 | 5 min. leestijd

Als je als bedrijf niet tijdig de bakens verzet richting een duurzame onderneming loop je niet alleen het risico je bestaansrecht te verliezen, ook mis je talentvolle werknemers die niet voor je willen werken. Dat betoogde oud DSM-topman Feike Sijbesma tijdens het webinar van a.s.r vermogensbeheer, waar hij gastspreker was. Jack Julicher deelde tijdens het webinar zijn visie op de financiële markten in 2021 en kondigde terloops nog de komst van een nieuw a.s.r.fonds aan…

Communicatiedirecteur Boudewijn van Uden opende het webinar gisterochtend met een vraag aan Jack Julicher over of de uitslag van de Amerikaanse presidentverkiezingen gevolgen heeft voor de financiële markten. Volgens de directievoorzitter van a.s.r. beleggingen hebben Biden en Trump dan wel verschillende accenten, maar maakt het voor de economie in de VS niet zo veel uit. ‘Door de onduidelijkheid van de verkiezingsuitslag zal de volatiliteit toenemen, maar ondanks de grootste recessie sinds WOII staan financiële markten er door het op grote schaal ingrijpen van overheden en centrale banken niet wezenlijk anders voor dan 12 maanden geleden.’

Covid-19 als gamechanger

Terugkijkend op 2020 kon Jack er niet omheen dat corona ook economisch de game changer is geweest. Hoewel er einde zomer een licht herstel was in de economie moet Nederland toch rekening houden met een overheidstekort van 8 procent, het grootste tekort in de naoorlogse periode. ‘Maar door de enorme pakketten aan staatssteun in zowel VS als Europa zijn de effecten op de kwetsbare sectoren vooralsnog beperkt.’

Vervolgens deelde Jack zijn visie op de vooruitzichten voor de financiële markten in 2021 met de ruim 120 deelnemers aan het webinar onder wie zowel financieel specialisten als journalisten van diverse landelijke media.

Onderaan dit bericht is de presentatie te downloaden (pdf) en in deze link vind je de Visie op 2021 film.

Visie op financiële markten 2021

Jack verwacht dat de rentes nog lange tijd laag blijven maar op lange termijn toch geleidelijk zullen stijgen door de enorme begrotingstekorten. ‘Dat is slecht voor staatsobligaties. Maar je ziet dat er verschillen zijn tussen diverse Europese landen. Ierland doet het bijvoorbeeld beter dan Oostenrijk.’
De aandelenmarkt loopt vooruit op economisch herstel. Wel eens te ver, vindt Jack. ‘Dat vergroot het risico op een mogelijke koerscorrectie. Het beeld bij vastgoed is ook gemengd. Woningen en landelijk vastgoed vormen het stabiele deel. Landelijk vastgoed geeft ook de kans om aan duurzaamheid te werken, zoals verbetering van de bodemgesteldheid en het aanleggen van zonne- en windparken. Bij winkels is het belangrijk heel selectief te zijn en de focus te leggen op prime high street retail en prime wijkwinkelcentra’.
Bij investeren in kantoren waarschuwt Jack dat het bij kantoren belangrijk is om te focussen op de 15 procent die in de buurt staan van grote mobiliteitscentra. ‘Het vele thuiswerken zal ook zijn gevolgen hebben voor die sector.’

Jack was ook positief over de ontwikkeling bij bedrijfsobligaties, hypotheken en de zogenaamde private loansector voor midden- en kleinbedrijf. ‘Ik kan nu aankondigen dat we binnenkort komen meteen nieuw fonds voor private loans (leningen die niet verhandeld worden op markten, red.)‘

Afrika

Gastspreker Feike Sijbesma, die in 13 jaar als CEO van DSM het bedrijf ombouwde van een chemiereus naar een duurzame producent van gezonde voedingsmiddelen, startte zijn presentatie met een video. Daarin was te zien hoe een moeder in een dorp in Afrika haar kind in de armen van Feike drukte met de mededeling: ‘You know’.

De boodschap werd hem pas iets later duidelijk toen ze eraan toevoegde hoe de situatie zou zijn als hij 10 jaar later terug zou komen. ‘Als je als bedrijf geen verantwoordelijkheid neemt voor een betere wereld, verlies je op den duur je bestaansrecht.’ Het was voor Feike een enorme ‘journey’ om aandeelhouders ervan te overtuigen dat een duurzamere onderneming ook winstgevend kon zijn. ‘We zijn stap voor stap de onderdelen gaan verkopen waarin we niet meer actief wilden zijn en deden overnames van bedrijven die wel bij onze visie pasten. De top van de organisatie was goed in het oude spel maar moesten een nieuw spel gaan spelen. Je kunt niet iedereen vervangen. Dat zijn lastige processen want mensen en culturen veranderen zijn weerbarstige dingen.’

Feike hield voet bij stuk en kon uiteindelijk iedereen ervan overtuigen dat goed zijn voor de wereld en rendement wel degelijk samen gaan. ‘Nu zeggen aandeelhouders dat doing good en doing well goed kan samengaan. Maar dat was wel een strijd. Je hebt een visie en weet niet of dat gaat lukken. Ik ben wel eens bang geweest dat ik de kortst zittende CEO van DSM zou worden. Maar ik bleef vastbesloten.’

Nadat Feike nog een aantal vragen van de deelnemers had beantwoord had hij nog een advies voor CEO’s in het algemeen. ‘Je moet niet alleen inzicht hebben als leider maar ook inzicht in wat er om je heen gebeurt. Dat krijg je door te observeren. De wereld om ons heen beweegt. Verzet op tijd de bakens. Doe je dat niet verlies je zoals gezegd je bestaansrecht en wil geen talentvolle werknemer nog voor je werken.’

  • Private Debt

Auteur

Dit is een foto van Jack Julicher.

Jack Julicher

Directeur beleggingen a.s.r.

Jack is sinds 2003 chief investment officer en voorzitter van het managementteam van a.s.r. vermogensbeheer

Neem contact op