Klimaatrisico rode draad op seminar Visie op 2022

Klimaatrisico rode draad op seminar Visie op 2022

28 oktober 2021 | 3 min. leestijd

Op woensdag 27 oktober vond het jaarlijkse seminar van a.s.r. vermogensbeheer plaats. Circa 60 institutionele relaties waren afgekomen op een gevarieerd programma. Daarbij werd het thema duurzaamheid, en met name klimaatrisico, belicht vanuit verschillende invalshoeken.
In zijn welkomstwoord ging CEO Jos Baeten in op de belangrijke strategische thema’s van a.s.r., te weten klimaatverandering & energietransitie, duurzame inzetbaarheid & vitaliteit en financiële zelfredzaamheid, diversiteit en inclusie.

"Markten 2022: herstel met hobbels"

Jack Julicher Directeur beleggingen a.s.r.

Daarna was het woord aan hoogleraar en ex-staatssecretaris Rick van der Ploeg. In een vlammend betoog gaf hij onder meer aan dat het de hoogste tijd is dat CO2 en andere broeikasgassen op een realistische manier worden geprijsd. Daarbij hebben overheden een belangrijke rol, want momenteel gaat er nog veel meer subsidie naar fossiele brandstoffen dan naar nieuwe energiebronnen. Ook de financiële instellingen hebben een belangrijke verantwoordelijkheid om de energietransitie aan te jagen. En daarbij gaat het volgens Van der Ploeg niet zozeer om de verschillen in rendement, maar vooral om de hogere risico’s van beleggingen in “vuile” bedrijven.

“Uncertainty is the only certainty there is”

Vervolgens ging Jack Julicher in op de visie op de financiële markten voor het jaar 2022. Hij schetste een “herstel met hobbels”, waarbij onzekerheid de enige zekere factor lijkt te zijn. Naar verwachting zal Covid-19 het grootste risico zijn voor economisch herstel. Tegelijkertijd ligt, aldus Jack, het inflatiespook op de loer, waardoor centrale banken kort op de bal dienen te zitten. Per saldo wordt 2022 een uitdagend beleggingsjaar, waarbij staatsobligaties relatief de minst aantrekkelijke beleggingscategorie zullen zijn en aandelen ondanks de hoge waarderingen interessant kunnen zijn, waarbij met name Azië een groot potentieel biedt. Er wordt komend jaar vooral veel verwacht van de minder liquide beleggingscategorieën, zoals hypotheken, vastgoed en private loans.

Als vertegenwoordiger van de jongere generatie prikkelde Talitha Muusse vervolgens de aanwezigen met een aantal stellingen, onder meer over de verantwoordelijkheid van de huidige generaties voor de generaties na ons. Daarbij ging ze onder meer in op de ondervertegenwoordiging van jongeren in besluitvormingsprocessen, waardoor thema’s als energietransitie in haar ogen te weinig prioriteit krijgen. Positief is volgens Talitha de hoge bereidheid van jongeren om zich in te zetten voor maatschappelijk relevante thema’s.

"Hebben we een morele verplichting naar de ongeboren generaties?"

Talitha Muusse

Tot slot gingen Rick, Jack en Talitha tijdens een enerverende paneldiscussie met elkaar in debat over de rollen en verantwoordelijkheden van overheid, politiek én bedrijven om daadwerkelijk het verschil te maken.

  • Duurzaam

Auteur

Dit is een foto van Jack Julicher.

Jack Julicher

Directeur beleggingen a.s.r.

Jack is sinds 2003 chief investment officer en voorzitter van het managementteam van a.s.r. vermogensbeheer

Neem contact op