Impact investing: HYDROGRID

Impact investing: HYDROGRID

30 augustus 2022 | 3 min. leestijd

Impact Investing wordt door het Global Impact Investment Network (GIIN) omschreven als: ‘investeringen gedaan met de bedoeling om naast een financieel rendement ook positieve, meetbare sociale en milieu-impact te genereren.’ Bij a.s.r. vermogensbeheer zijn we volop bezig met impact investing. Regelmatig geven we hiervan voorbeelden in onze kwartaalrapporten.

HYDROGRID

Terwijl de stroomprijzen in heel Europa stijgen, heeft HYDROGRID, een toonaangevend Oostenrijks technologiebedrijf dat software levert voor optimale realtime planning en verzending van waterkrachtcentrales, een investeringsronde afgerond onder leiding van SET Ventures met de deelname van bestaande investeerder CNB Capital.

De recente stijgingen van de energiemarktprijzen in heel Europa vergroten opnieuw de behoefte aan intelligente, hernieuwbare energieopwekking en -opslag om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Met een geïnstalleerd vermogen van 1.330 GW en een jaarlijkse productie van 4.370 TWh wereldwijd, is waterkracht de grootste bron van hernieuwbare energie die er is, goed voor meer dan 60% van alle hernieuwbare opwekking. Bovendien is een uniek kenmerk van waterkrachtcentrales (pomp) dat ze de capaciteit hebben om energie op te slaan en vrij te geven zoals vereist door het net. Op deze manier kunnen ze fungeren als een 'groene batterij', waardoor de afhankelijkheid van opwekking van fossiele brandstoffen aanzienlijk wordt verminderd . Door langdurige opslag van hernieuwbare energie mogelijk te maken, biedt waterkracht een soort 'verzekering' voor consumenten tegen torenhoge olie- en gasprijzen. Het volledige potentieel van waterkracht blijft echter vaak onbenut door het gebrek aan digitalisering.

De intelligente realtime softwareoplossing van HYDROGRID dicht deze capaciteitskloof. De volledig geautomatiseerde software werkt vergelijkbaar met een autonoom rijdende assistent voor auto's - weers- en energiemarktgegevens worden gecombineerd met lokale sensormetingen van de waterkrachtcentrale om real time een optimaal plan voor de verzending van de energiecentrale te leveren. Als gevolg hiervan profiteren operators van elektriciteitscentrales van een verminderde dagelijkse operationele werklast en verhogen ze tegelijkertijd hun inkomsten met maximaal 18% in vergelijking met handmatige bediening. Daarnaast heeft de oplossing ook een positief effect op het elektriciteitsnet als geheel door waterkracht in te zetten in tijden van de hoogste vraag en daardoor een verzachtend effect te hebben op aanbodtekorten en prijspieken.

De HYDROGRID Insight-oplossing wordt momenteel ingezet door stroomgeneratoren in 6 Europese landen voor waterkrachtcentrales variërend van 1 tot 150 MW en wordt snel de technologische leider in dit activasegment, aangezien de industrie op weg is naar digitalisering, gedreven door een toegenomen behoefte om snel te reageren op veranderingen in de volatiele energiemarkten.

Met de huidige investeringsronde geleid door SET Ventures met deelname van bestaande aandeelhouder CNB Capital, wil het bedrijf nu zijn leidende positie in Europa verder versterken.

a.s.r investeert via SET ventures in deze nieuwe technologieën.

  • Duurzaam

Auteur

Dit is een foto van Raquel Criado Larrea.

Raquel Criado Larrea

Hoofd Sustainable Investments

Raquel is verantwoordelijk voor beleid en implementatie van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen van ASR Nederland.

Neem contact op