Impact investing: Ceres

Impact investing: Ceres

01 september 2022 | 2 min. leestijd

Impact Investing wordt door het Global Impact Investment Network (GIIN) omschreven als: ‘investeringen gedaan met de bedoeling om naast een financieel rendement ook positieve, meetbare sociale en milieu-impact te genereren.’ Bij a.s.r. vermogensbeheer zijn we volop bezig met impact investing. Regelmatig geven we hiervan voorbeelden in onze kwartaalrapporten.

Ceres

In juni ondertekenden wij het Valuing Water Finance Initiative; een nieuwe, door investeerders geleide inspanning om zakelijke watergebruikers en vervuilers ertoe aan te zetten water als een financieel risico te waarderen en de noodzakelijke grootschalige verandering aan te drijven om watersystemen beter te beschermen. Het initiatief zal bedrijven oproepen om watersystemen beter te beschermen en om te voldoen aan een reeks binnenkort gepubliceerde Corporate Expectations for Valuing Water. Deze values sluiten aan bij de 2030 Sustainable Development Goal for Water (SDG 6) van de Verenigde Naties en de acties die zijn uiteengezet in de Ceres Roadmap 2030.

We worden geconfronteerd met een existentiële en veelzijdige bedreiging van onze zoetwatervoorraden. Ook in Nederland – ook wel ‘Nederland Waterland’ genoemd – worden we geconfronteerd met tekorten aan drinkwater. Naast het gevaar dat dit met zich meebrengt voor de gezondheid van mens en ecosysteem, vormt de wereldwijde watercrisis ook een systemisch, verstrekkend, financieel risico voor bijna alle economieën. De watercrisis wordt verergerd door klimaatverandering, waardoor het nog dringender wordt om actoren op de kapitaalmarkt – waaronder grote institutionele investeerders en grote bedrijven – ertoe aan te zetten waterproblemen aan te pakken.

Het Valuing Water Finance Initiative zal een grootschalige verandering in de waterpraktijken van bedrijven stimuleren via belangrijke partnerschappen, eersteklas onderzoek en betrokkenheid van institutionele beleggers. Met nieuw onderzoek en nieuwe analyses als basis, ontwikkelde Ceres samen met leden van de Valuing Water Finance Task Force en andere investeerders en NGO-partners een reeks duidelijke actiestappen die bedrijven zouden moeten nemen om het waterbeheer te verbeteren. In 2022 zal het Valuing Water Finance Initiative een door investeerders geleide campagne lanceren die gevormd is door deze actiestappen om bedrijven via investeerdersbetrokkenheid ertoe aan te zetten hun watergebruik te veranderen.

  • Duurzaam

Auteur

Dit is een foto van Raquel Criado Larrea.

Raquel Criado Larrea

Hoofd Sustainable Investments

Raquel is verantwoordelijk voor beleid en implementatie van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen van ASR Nederland.

Neem contact op