De harde wereld van het zachte bont

a.s.r. stelt de harde wereld van het zachte bont ter discussie

17 maart 2020 | 4 min. leestijd

Bont is en blijft controversieel. Wie tegen is, voert ethische argumenten zoals dierenleed aan. De voorstanders wijzen op het vervuilende aspect van nepbont. En ook al kantelt het debat en zijn steeds meer consumenten zich bewust van de harde wereld die achter de zachte bontjes schuilgaat, nog niet elk luxe modemerk doet bont in de ban of stelt harde, duurzame eisen aan de productie van dit materiaal. Daarom gingen wij met twee andere vermogensbeheerders het gesprek aan met een vijftal luxe modemerken.

"We willen de luxe modemerken die nog niet bontvrij zijn, bewegen een keuze hierin te maken."

Marjolein Meulensteen Portfoliomanager responsible investing

Toenemende vraag naar bont

Bont en andere dierenhuiden waren oorspronkelijk de bijvangst van de veehouderij en jacht. Een geaccepteerd product, statussymbool en bovendien iets dat een leven lang mee ging. Maar de vraag naar bont nam toe en fokkerijen ontstonden om te kunnen blijven leveren. Plekken waar voor dierenwelzijn geen plaats was. 

Richtlijnen en regelgeving

In gelijke tred met de vraag, nam ook de druk van dierenactivisten op de bont- en mode-industrie toe. Dit, en een toenemend consumentenbewustzijn heeft ertoe geleid dat enkele luxe merken ervoor kozen om bontvrij verder te gaan. Ook verandert de regelgeving in steeds meer landen. In sommige landen is bont verboden of worden nieuwe fokkerijen niet meer toegestaan. De regelgeving in Europa is humaan en garandeert het welzijn van dieren. En in de luxe modebranche gelden richtlijnen over de herkomst van de dierenhuiden.

‘Creatieve vrijheid’

Gelijktijdig zien we dat de bontproductie in landen met minder of geen regelgeving, toeneemt. Bovendien hoeven de richtlijnen van de modemerken niet opgevolgd te worden; verschillende modehuizen laten de keuze bij hun ontwerper en voeren ‘creatieve vrijheid’ als argument aan om niet in te hoeven grijpen. 

Milieueffecten van bont vs. nepbont

Ook de innovaties op het gebied van alternatieve materialen zoals nepbont zijn van toenemende invloed op de discussie rondom bont. Terwijl tegenstanders van nepbont de milieubelasting ervan benadrukken, blijkt uit verschillende onderzoeken dat die van echt bont veel zwaarder telt. Om een kilo bont te produceren zijn bijvoorbeeld al elf dieren nodig en 563 kilo voedsel. En met het huidige, snel wisselende modebeeld is een kledingstuk met bont geen aanschaf voor het leven meer wat het product een stuk minder duurzaam maakt. Iets wat niet altijd gezegd kan worden van nepbont dat inmiddels al te maken is van gerecycled polyester. 

Vermogensbeheerders in gesprek met luxe modemerken

De discussie rondom bont is dus zowel controversieel als complex en nog steeds actueel. Vandaar dat wij samen met de vermogensbeheerders Actiam en Aegon Asset Management, in gesprek gingen met vijf luxe modemerken. Om te ontdekken hoe zij tegen het gebruik van bont aankijken, welke verandering in sentimenten bij consumenten zij waarnemen, hoe de richtlijnen zich ontwikkelen en of ze zich willen committeren aan het uitfaseren van bont in hun merk.

Inzichten

Deze gesprekken gaven inzicht in de nieuwe ontwikkelingen in deze branche. Ook lieten ze zien dat er grote verschillen bestaan tussen de merken waarbij sommige vooroplopen in innovatie en de toepassing van ESG-criteria (Environmental, Social, Governance) terwijl het bij anderen aan een visie die ook daarmee rekening houdt, ontbreekt. Opvallend was vooral hun eensluidende overtuiging dat er in de markt nog steeds veel vraag naar bont is, terwijl er toch  een kentering in consumentengedrag te zien lijkt te zijn. 

Veranderingen en verwachtingen

De ESG-criteria die wij toepassen op ons duurzaam beleggingsbeleid, conflicteren onder meer met het gebrek aan dierenwelzijn bij de productie van bont en exotische dierenhuiden. Om daar verandering in te kunnen aanbrengen, willen we de luxe modemerken die nog niet bontvrij zijn, bewegen een keuze hierin te maken. Door bont alsnog uit te faseren of, als ze wel bont blijven gebruiken, volledig transparant te zijn in waar en de wijze waarop de materialen verkregen zijn. Bovendien verwachten wij als investeerder dat ze alternatieven zullen onderzoeken, ontwikkelen en toepassen voor het bont en dat ze een holistische visie ontwikkelen op de milieu-impact die hun productkeuze met zich meebrengt. 

Meer lezen? Download onze whitepaper over bont

Dit blog is een korte weergave van de whitepaper: “Fur is increasingly faux-pas: engaging luxury brands for sustainable practices”. Een gedetailleerd rapport naar aanleiding van onze gesprekken en onderzoeken naar de ontwikkelingen en controverses in de luxe modewereld omtrent bont en dierenhuiden. Deze whitepaper is overigens geen afsluiting van onze betrokkenheid bij dit thema, integendeel. Wij gaan verder volgens onze beleggingsprincipes en zullen de stappen die deze bedrijven omtrent dit onderwerp nemen, nauwgezet blijven volgen.

  • Duurzaam

Downloads

Whitepaper Bont

Auteur

Dit is een foto van Marjolein Meulensteen.

Marjolein Meulensteen

Portfoliomanager responsible investing

Marjolein werkt al jaren aan een duurzaam a.s.r. en sinds 2018 doet ze dat voor a.s.r. vermogensbeheer

Neem contact op