a.s.r. plaatst kanttekeningen bij conclusies Eerlijke Geldwijzer over klimaatplannen

a.s.r. plaatst kanttekeningen bij conclusies Eerlijke Geldwijzer over klimaatplannen

20 maart 2023 | 4 min. leestijd

a.s.r. onderschrijft de cruciale rol in de energietransitie

De Eerlijke Geldwijzer heeft onderzoek gedaan naar de klimaatactieplannen van de 10 grootste financiële instellingen in Nederland. a.s.r. komt in het onderzoek als beste verzekeraar naar voren en is tweede in de ranglijst van alle 10 financiële instellingen. Desondanks is a.s.r. niet tevreden met de uitkomst omdat Eerlijke Verzekeringswijzer niet alle beschikbare informatie heeft gebruikt.

De Eerlijke Geldwijzer concludeert dat a.s.r. zich duidelijk committeert aan het in lijn brengen van haar investeringen met het 1,5 graden scenario en dat er een ambitieus reductietarget is gepubliceerd. Maar aanvullende en gedetailleerdere informatie van a.s.r. die op de website van a.s.r. vermogensbeheer staat is door de Eerlijke Geldwijzer niet meegenomen in dit onderzoek. Hierdoor is de beoordeelde informatie niet compleet en is een score 5,1 op schaal 1 tot 10 in onze ogen geen juiste weerspiegeling van de inzet van a.s.r.

Onze carbon reductiedoelstelling en het reductiepad

In het onderzoek worden twee onjuiste conclusies getrokken. Volgens het onderzoek zou er sprake zijn van een gebrek aan reductiedoelstellingen op de korte termijn en gebrek aan informatie over de afhankelijkheid van carbon offsetting. Dat is niet helemaal correct. a.s.r. heeft haar reductiedoelstellingen gebaseerd op het ‘P2-pad’ zoals geformuleerd door het IPCC, vanwege de lage afhankelijkheid van carbon offsetting. De carbon reductiedoelstelling van 65% in 2030 t.o.v. 2015 volgt een jaarlijks reductiepad van 7%, conform wetenschappelijke inzichten. En a.s.r. heeft ook reductiedoelstellingen op de korte termijn, namelijk ieder jaar een carbonreductie van tenminste de 7% jaarlijkse trendlijn tot aan 2030.

Lees hier het rapport van Eerlijke Geldwijzer

Daarnaast concludeert het onderzoek dat a.s.r. geen duidelijke strategie heeft voor het uitfaseren van fossiele grondstoffen. Ook dit is in onze ogen niet juist. a.s.r. heeft eind 2021 als eerste Nederlandse verzekeraar een exitstrategie voor fossiele beleggingen gepubliceerd en heeft hier duidelijke targets aan verbonden. Zo zijn alle beleggingen in producenten van steenkool en onconventionele olie- en gas verkocht en sluit a.s.r. niet later dan eind 2024 alle conventionele olie- en gasproducenten waarvan de doelstellingen niet in lijn zijn met die van het Parijsakkoord, uit van haar beleggingsportefeuille. Het instrument engagement is een essentieel onderdeel van deze strategie, omdat uiterlijk tot eind 2024 intensieve gesprekken worden gevoerd met de betreffende bedrijven. Op deze wijze tracht a.s.r. niet simpelweg haar balans te decarboniseren (door uitsluiting) maar haar invloed juist positief uit te oefenen door de fossiele sector in lijn te brengen met de afspraken van het Parijs akkoord. Er wordt twee keer per jaar gerapporteerd over de voortgang van alle engagementdialogen.

Nu, later en altijd.

Het onderzoek laat ook zien dat a.s.r. nog extra stappen kan zetten op het gebied van scope 3 rapportage en deze scope ook onderdeel te maken van de reductiedoelstellingen. Hoewel a.s.r. de scope 3 van haar investeringen al wel meet, wordt hier inderdaad nog niet over gerapporteerd. Daarnaast zijn de reductiedoelstellingen per asset class en de uitstoot per sector niet publiek. a.s.r. neemt deze aanbevelingen ter harte en bekijkt hoe het hier in de toekomst mee wil omgaan.

a.s.r. onderschrijft de cruciale rol van de financiële sector in de energietransitie en erkent dat transparantie van groot belang is voor geloofwaardige klimaatactieplannen. Het klimaatactieplan van a.s.r. is een rapport over de visie, het beleid en de voortgang voor alle verschillende onderdelen van de verzekeraar, beschreven op een begrijpelijke maar algemene wijze. Het klimaatactieplan is constant in ontwikkeling en a.s.r. blijft zich inzetten voor heldere communicatie. Nu, later en altijd.

Lees hier meer over ons duurzaam beleggingsbeleid
  • Duurzaam
  • Visie

Auteur

Dit is een foto van Raquel Criado Larrea.

Raquel Criado Larrea

Hoofd Sustainable Investments

Raquel is verantwoordelijk voor beleid en implementatie van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen van ASR Nederland.

Neem contact op