a.s.r. geeft inzicht in strategie biodiversiteit

a.s.r. geeft inzicht in strategie biodiversiteit

11 juni 2020 | 2 min. leestijd

Een groep van acht Nederlandse financiële instellingen geeft inzicht in hoe zij het verlies van biodiversiteit probeert tegen te gaan. Naast a.s.r. zijn dit: Actiam, APG, ASN Bank, FMO, Rabobank, Robeco en NWB Bank. Zij delen hun strategie in een gezamenlijk paper en kijken naar de relatie tussen biodiversiteit en de financiële sector.

In de financiële sector groeit het besef dat er, net zoals bij klimaatverandering, snel actie moet worden ondernomen om het verlies van biodiversiteit tegen te gaan. Om het belang hiervan voor financiële instellingen te adresseren, hebben Actiam, APG, ASN Bank, a.s.r., FMO, Rabobank, Robeco en NWB Bank samen met het Ministerie van LNV en het Erasmus Platform for Sustainable Value Creation een werkgroep opgericht onder het DNB Platform voor Duurzame Financiering.

Hun gezamenlijke kennis hebben ze verwerkt tot een paper waarin zij ook concrete voorbeelden geven van hoe de werkgroepleden biodiversiteit hebben geïntegreerd in hun organisatie en activiteiten. a.s.r. bijvoorbeeld investeert in VanderSat. Dit bedrijf gebruikt publieke satellietdata over het weer en de bodemgesteldheid. Door uitvoerige analyse kan door betere informatie overal, maar met name in droge en kwetsbare gronden de voedselproductie efficiënter worden ingericht. En dit geeft kleine boeren wereldwijd meer financiële stabiliteit.

Het paper, ‘Biodiversity; Opportunities & Risks for the Financial Sector’, geeft inzicht in twee zaken: hoe financiële instellingen kunnen worden geraakt door risico’s als gevolg van verlies van biodiversiteit, en hoe zij een positieve impact kunnen hebben op het behoud en herstel van biodiversiteit. Zo kunnen falende ecosystemen bijvoorbeeld leiden tot kredietrisico bij banken. Dit gebeurt wanneer natuurlijke bronnen ontoegankelijk worden en productieprocessen worden verstoord die hiervan afhankelijk zijn. Voor het behoud en herstel van biodiversiteit is een grote verschuiving nodig van investeringen naar activiteiten die hierop zijn gericht, en financiële instellingen kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.

  • Duurzaam

Auteur

Dit is een foto van Raquel Criado Larrea.

Raquel Criado Larrea

Hoofd Sustainable Investments

Raquel is verantwoordelijk voor beleid en implementatie van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen van ASR Nederland.

Neem contact op