SRI-Beleid

SRI-Beleid

17 juni 2021 | 1 min. leestijd

a.s.r. zet zich in om ervoor te zorgen dat het op verantwoorde en integere wijze investeringsbeslissingen neemt. Het a.s.r. SRI-beleid is gebaseerd op internationale verdragen, aanbevelingen, verklaringen en richtlijnen geformaliseerd door internationale organisaties zoals de Verenigde Naties (VN), Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), VN-equator Principles (UNEP), UN Guiding Principles (UN GP), UN Global Compact (UN GC) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Het a.s.r. SRI-beleid is in de loop van de tijd uitgebreid om de voortgang van de markt en de veranderingen in de samenleving vast te leggen.

  • Beleid

Downloads

SRI Policy