Fund Governance Code

Fund Governance Code

22 juni 2022 | 1 min. leestijd

Deze Fund Governance Code is opgesteld door a.s.r. vermogensbeheer als beheerder van beleggingsfondsen.  Het doel van de Code is om voor participanten waarborgen te scheppen voor de integere uitoefening van het fondsbedrijf en een zorgvuldige dienstverlening als bedoeld in artikelen 4:11, 4:14 en 4:25 Wft. De Code is van toepassing op de door a.s.r. vermogensbeheer beheerde fondsen. Deze gedragscode behelst de vastlegging van good practices op het gebied van Fund Governance en vormt daarmee op basis van zelfregulering een verdere invulling van de wijze waarop hiermee wordt omgegaan.

  • Beleid