Beleid Belangenverstrengeling

Beleid Belangenverstrengeling

17 juni 2021 | 1 min. leestijd

Cliënten mogen erop vertrouwen dat a.s.r. vermogensbeheer ten alle tijden handelt in hun belang. Uit hoofde van onze dienstverlening zouden er in beginsel belangenconflicten kunnen ontstaan binnen a.s.r., tussen a.s.r. vermogensbeheer en de cliënt  en/of tussen cliënten onderling. Het bijgevoegde beleid beschrijft hoe a.s.r. vermogensbeheer voorkomt dat belangenconflicten ontstaan en wat de procedure is als er ondanks deze maatregelen toch een belangenconflict ontstaat. De directie zorgt voor de naleving van dit beleid door belangenverstrengeling in welke vorm dan ook te identificeren, voorkomen en/of beheersen.

  • Beleid