Uitbreiding a.s.r. team Structured Fixed Income

Uitbreiding a.s.r. team Structured Fixed Income

10 mei 2020 | 1 min. leestijd

Per 1 april heeft a.s.r. vermogensbeheer een nieuw team dat zich richt op gestructureerde kredieten en leningen, Structured Fixed Income. De focus is primair op investment grade (private) debt instrumenten. Deze hebben een aantrekkelijk rendementsrisico-profiel en relatief beperkte marktwaarde volatiliteit in negatieve marktomstandigheden.

Voor institutionele beleggers, zoals verzekeraars en pensioenfondsen, bieden deze instrumenten de mogelijkheid voor het realiseren van een illiquiditeitspremie en van optimalisering van het rendement op het vereist kapitaal en diversificatie met meer traditionele vastrentende instrumenten. Verder zal de focus liggen op beleggingen met een duidelijk ESG-profiel, inclusief impact beleggingen. De bedoeling is dat het team zal werken aan proposities, waarin naast de a.s.r. verzekeraar ook andere verzekeraars, pensioenfondsen en vermogensfondsen kunnen deelnemen. Het team, afkomstig van Actiam, bestaat uit Bas Kragten, Jules Koekkoek, Remco van Amelsfoort en Vincent Kroes.

Auteur

Dit is een foto van Jack Julicher.

Jack Julicher

Directeur beleggingen a.s.r.

Jack is sinds 2003 chief investment officer en voorzitter van het managementteam van a.s.r. vermogensbeheer

Neem contact op