Hoogleraar Teulings pleit voor meer risico’s bij pensioenbeleggingen

01 november 2019 | 4 min. leestijd

Oud-directeur van het Centraal Planbureau Coen Teulings is een voorstander van meer risico’s bij beleggingen voor pensioenen.

Volgens de huidige hoogleraar is dat gezien de huidige lage rentestand en het tekort aan beschikbare staatsobligaties een voorwaarde om een gezond pensioenstelsel in stand te houden. Jack Julicher, directievoorzitter a.s.r. vermogenbeheer, belichtte tijdens het seminar voor vermogensbeheerders zowel de voor- als de nadelen van negatieve rente. De bijeenkomst werd afgesloten met langeafstandszwemmer Maarten van der Weijden die een parellel maakte tussen topsportrisico’s en beleggingsrisico’s.

Na een openingswoord van CFO Chris Figee gistermiddag tijdens het jaarlijkse seminar van a.s.r. vermogensbeheer kreeg hoogleraar Coen Teulings het woord om zijn visie op financiële ontwikkelingen 2020 te geven. Het voormalige kroonlid van de SER gaf een duidelijk antwoord op de vraag: is het huidige pensioenakkoord houdbaar met de aanhoudende lage rente? Het antwoord was onomwonden: ja. Maar dan zou er wel een en ander moeten veranderen. Zo zou er meer risico genomen moeten worden met de beleggingen van de pensioenen om rendement te generen. Tegelijkertijd wees hij er ook op je af te vragen hoe je met dat soort risico’s omgaat: ’Maar het gegeven is dat jongeren belang hebben bij hoog risico en ouderen meer heil zien in laag risico.’

Meer investeringen van de overheid

Teulings pleitte ook voor meer investeringen van de overheid, zodat er meer staatsobligaties komen om in te beleggen. In die visie ging de volgende spreker Jack Julicher voor een eind mee. De kern van het betoog van de directievoorzitter van a.s.r. vermogensbeheer kwam neer op de vraag of de negatieve rente eigenlijk niet de wereld op zijn kop was. Feit was volgens Jack dat de negatieve rente ‘terra incognita’ is, omdat het in de geschiedenis nog nooit is voorgekomen. Jack vond in elk geval dat de overheid met de spaaroverschotten moet investeren in infrastructuur, onderwijs, energietransitie en desnoods dijken verhogen. Dit alles draagt bij aan de welvaart en toekomst van nieuwe generaties en leidt ook tot een hogere rente. Jack verwachtte dat de rente op termijn zal normaliseren, maar door de vergrijzing wel op een lager niveau dan we gewend waren.


Deborah Nas: ‘We beoordelen nieuwe technologieën vanuit een oud referentiekader’

Spreekster Deborah Nas belichtte de financiële ontwikkelingen vanuit een ander perspectief. De deeltijdprofessor ‘Strategic Design for technology-based innovation’ van TU Delft vroeg zich af waarom mensen technologie op afstand houden. Volgens haar is het een emotionele gedachte dat robots op lange termijn onze banen zullen afnemen. ‘Jammer genoeg is angst sterker dan de vreugde van de mogelijkheden. We beoordelen nieuwe technologieën vanuit een oud referentiekader.’ Disruptie is volgens de professor niet nieuw, maar het tempo ligt hoger. Zij voorspelde een explosie van zogenaamde unicorns waar een aantal investeerders rijk van gaan worden en sommige veel geld aan kwijt raken. Dat vraagt om een ander risicomodel.

Daarna gaf dagvoorzitter Boudewijn van Uden het woord aan langeafstandszwemmer Maarten van der Weijden. Hij sloot de bijeenkomst - waar naast veel klanten uit de pensioensector, ook veel vertegenwoordigers en bestuurders van vermogensfondsen en lagere overheden en nutsbedrijven aanwezig waren - af met het verhaal van zijn bizarre recordpoging de elfstedentocht te zwemmen. Maarten zag bij het stellen van zijn doelen een parallel met vermogensbeheerders. Hij gaf de aanwezigen iets om over na te denken. ‘Doelen stellen is een verplichting dat je ergens moet komen. Voor mij is dat niet zo, het is een richting. Omdat ik het niet erg vind om mijn doelen niet te halen, durf ik groter te dromen.’ Van der Weijden doelde daarbij op zijn mislukte eerste poging de elfstedentocht te zwemmen in 2018. In 2019 lukte het hem wel.

  • Visie
  • Obligaties

Auteur

DSC08731 Bewerkt 2 12

Jack Julicher

Directeur beleggingen a.s.r.

Jack is sinds 2003 chief investment officer en voorzitter van het managementteam van a.s.r. vermogensbeheer