ASR Separate Account Mortgage Fund

ASR Separate Account Mortgage Fund

17 november 2021 | 4 min. leestijd

Investeren in Nederlandse hypotheken

We verstrekken al meer dan zestig jaar woninghypotheken op de Nederlandse markt. Al die tijd hield a.s.r. die leningen voor zichzelf, maar sinds een aantal jaar bieden we de mogelijkheid aan externe beleggers om in a.s.r. hypotheekleningen te beleggen.

Hypotheekleningen kunnen een goede investering zijn voor professionele beleggers. Nederlandse woninghypotheken zijn namelijk een investering met een relatief laag risicoprofiel. Wij vinden Nederlandse hypotheken een betrouwbare toevoeging in een goed gespreide (vastrentende) portefeuille. Institutionele beleggers hebben al voor circa € 9 miljard belegd in hypotheekleningen van a.s.r.

Portefeuille op maat

Met het ASR Separate Account Mortgage Fund bieden wij institutionele beleggers een oplossing op maat om te beleggen in eersteklas Nederlandse woninghypotheken. Beleggers hebben een eigen account met Nederlandse woninghypotheken , zonder het risico te delen met of afhankelijk te zijn van andere investeerders. Beleggers kunnen de looptijd, LTV-ratio en percentage NHG/niet-NHG kiezen. Per november 2021 is circa € 1.400 miljoen belegd via het ASR Separate Account Mortgage Fund. Er zijn drie deelnemers met een eigen compartiment. Het minimumbedrag om deel te nemen is € 150 miljoen.

Duurzaamheid

Het fonds promoot de volgende duurzaamheidskenmerken. Dit doet zij door:

 • Het toepassen van het SRI- beleid van AVB, 
 • Het aanbieden van de zogenaamde verduurzamingshypotheek aan geldnemers. Met de Verduurzamingshypotheek leent de geldnemer een extra bedrag bij zijn a.s.r. hypotheek om de woning energiezuiniger te maken. Dit geld kan alleen gebruikt worden voor energiebesparende maatregelen. Door dit middel aan te bieden dragen wij bij aan het energiezuiniger maken van de woningen in de hypotheekportefeuille,
 • Het aanbieden van zogenaamde startershypotheken aan starters, die op de huidige woningmarkt relatief moeilijk een eigen woning kunnen krijgen. Het verschil tussen een WelThuis hypotheek (het normale hypotheek product van a.s.r.) en een startershypotheek is dat een startershypotheek een aflossingsperiode van 40 jaar heeft. Hierdoor hebben starters lagere maandlasten en zijn woningen toegankelijker voor deze doelgroep. De aflossingsperiode kan door de geldnemer tussentijds worden aangepast naar de reguliere 30 jaar.  

Omdat Het ASR Separate Account Mortgage Fund bovenstaande duurzaamheidskenmerken heeft kwalificeren wij dit fonds als een fonds dat valt onder art. 8 product van de Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Het fonds heeft een vooruitstrevend ESG-beleid en promoot duurzaamheidskenmerken doordat het de portefeuille optimaliseert voor energie efficiëntie van huizen en toegang tot de woningmarkt wil bevorderen voor starters. De verduurzamingshypotheek die aan geldnemers wordt verstrekt draagt bij aan de doelstelling om energiezuinigheid en duurzaamheid van de woningmarkt te bevorderen en draagt daarmee bij aan mitigatie van klimaatverandering. Fondsbeleggingen in WelThuis startershypotheken maken de Nederlandse woningmarkt toegankelijker voor starters, voor wie het in huidige woningmarkt relatief moeilijk is om een eigen woning te kopen. De startershypotheken zijn vergelijkbaar met de WelThuis hypotheken, maar hebben een aflossingsperiode van 40 jaar waardoor de geldnemer lagere maandlasten heeft. Hierdoor is een woning toegankelijker voor deze doelgroep. Tegelijk kan na een aantal jaar de aflossingsperiode worden aangepast naar de een aflossingsperiode van 30 jaar. Het ASR Separate Account Mortgage Fund heeft daarom SFDR classificatie 8.

Meer informatie hierover is beschikbaar in Annex VI van het informatie memorandum. Dit informatie memorandum is op aanvraag beschikbaar.

Voordelen van het ASR Separate Account Mortgage Fund

 

 • ASR belegt zelf ook via het ASR Separate Account Mortgage Fund;
 • Geen voorfinanciering; ASR Leven produceert hypotheken en betaling vindt plaats op het moment van deelname;
 • Onafhankelijk externe Raad van Toezicht;
 • Wij rekenen een hogere marge op aflossingsvrije hypotheken van 0,2% tot 0,3%;
 • Wij geven geen korting op woningen met een A-label: wij stimuleren huiseigenaren actief om hun huis te verduurzamen;
 • Bij de productontwikkeling wordt rekening gehouden met duurzaamheidskenmerken (introductie van de starterslening, verduurzamingshypotheek, etc.);
 • Goed netwerk bij kleinere en middelgrote intermediairs;
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van derivaten of geldmarktfondsen;
 • Geen negatieve verrassingen inzake kosten, u betaalt een all-in fee.

Risico's bij beleggen in hypotheken

Aan het beleggen in hypotheken zijn vanzelfsprekend risico’s verbonden. Deze worden uitgebreid beschreven in het Information Memorandum van dit fonds. Dit IM is bij ons op te vragen. 

Risico’s zijn onder meer het risico op wanbetaling, het ‘risico’ op vervroegde aflossingen en de mogelijk beperkte liquiditeit. De grootste risico’s zijn

 • Het renterisico: subfondsen NHG en niet-NHG hebben beide een duration van circa 8;
 • Liquiditeitsrisico: omdat het niet liquide beleggingen betreft kan het zijn dat het niet mogelijk is om te verkopen op het moment dat je dat wenst;
 • Offerterisico: de toekomstige participant draagt het offerterisico. Dit risico doet zich voor bij een sterk stijgende rente.

Het fonds wordt actief beheerd. Hierbij wordt niet gebruik gemaakt van een benchmark.

 • Hypotheken
 • Duurzaam

Auteur

Dit is een foto van Eric Pouwels.

Eric Pouwels

Relatiebeheerder

Eric is expert op het gebied van vermogensbeheer voor pensioenfondsen

Neem contact op